English version of this page

Fysisk funksjon ved kognitiv svekkelse (avsluttet)

Alzheimer er en progressiv sykdom som leder til kognitiv svekkelse og en vesentlig årsak til at eldre mennesker mister sin evne til å leve et selvstendig liv. I dette prosjektet undersøkes relasjonen mellom fysisk funksjon, kognitive og psykiatriske symptomer hos personer med Alzheimers sykdom. Videre studeres når og hvordan fysisk funksjon endrer  seg i sykdomsforløpet.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 10. mai 2011 12:45 - Sist endret 13. feb. 2017 10:57