Deltakere i Kulturelle faktorer som påvirker forskrivning og forbruk av antibiotika

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Siri Jensen Avdelingsleder +47 22850655 +47 99017894 (mob) siri.jensen@medisin.uio.no
Morten Lindbæk Seniorrådgiver +47 22850646 morten.lindbak@medisin.uio.no
Anne Helene Kveim Lie Førsteamanuensis +47 22850607 +47 45471011 a.h.k.lie@medisin.uio.no
Christoph Gradmann Professor +47 22850615 christoph.gradmann@medisin.uio.no