ESBL produserende bakterier ved urinveisinfeksjoner (avsluttet)

Antallet ESBL produserende bakterier er økende. Perorale behandlingsalternativ er svært begrenset. Prosjektet har til hensikt å vurdere om mecillinam kan være et aktuelt behandlingsalternativ ved urinveisinfeksjoner forårsaket av ESBL produserende bakterier.

Om prosjektet

Hvordan er utkommet ved mecillinam behandling av urinveisinfeksjon forårsaket av ESBL produserende E.coli i allmennpraksis?

Behandling av en vanlig tilstand møter i vår tid nye utfordringer med økende forekomst av multiresistent bakterievekst.

Kunnskapen som foreligger på området er i stor grad basert på in vitro resistensbestemmelser av ESBL produserende bakterier. Perorale behandlingsalternativer er etterlyst, og prosjektgruppen ønsker med studien å fokusere spesielt på dette ved å se på mecillinam som et mulig peroralt behandlingsalternativ.

Studieformål

1) Å sammenligne det kliniske og mikrobiologiske utkommet av mecillinam-behandling av UVI forårsaket av ESBL produserende E.coli med mecillinam-behandling av ikke-ESBL produserende E.coli UVI.

2) Registrere epidemiologiske data som karakteriser UVI forårsaket av ESBL produserende bakterier i allmennpraksis.

Resultater

Inklusjon forventes ferdigstilt i løpet av 2016

Finansiering

NORM- Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens for mikrober

Samarbeid

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • St. Olavs hospital
 • Stavanger universitetssjukehus
 • Akershus universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Unilabs Telelab
 • Sykehuset Telemark HF
 • Vestre Viken HF

Prosjektstart - slutt

April 2013- Juli 2016

Publisert 1. mars 2016 11:11 - Sist endret 15. juni 2022 09:31

Kontakt

Prosjektleder Marianne Bollestad

Deltakere

 • Marianne Bollestad
 • Morten Lindbæk
 • Nils Grude: Sykehuset i Vestfold
 • Gunnar Skov Simonsen: NORM, UNN
 • May Britt Nystad, UNN
 • Sigrid Solhaug, UNN
 • Niclas Raffelsberger, UNN
 • Hans-Johnny Schjelderup Nilsen, St. Olav Hospital
 • Monica Regine Romstad, SUS
 • Andreas Emmert, Unilabs Telelab
 • Yngvar Tveten, Sykehuset i Telemark
 • Nina Handal, AHUS
 • Heidi Johanne Espvik, AHUS
 • Arne Søraas, Vestre Viken Bærum
 • Pål Arne Jenum, Vestre Viken Bærum
 • Synne Jenum, Vestre Viken Bærum
 • Asgeir Johannessen, Vestre Viken Bærum
 • Janne Møller-Stray, Vestre Viken Drammen
 • Einar Tollaksen Weme, Vestre Viken Drammen
Detaljert oversikt over deltakere