English version of this page

EuroHOPE-en evaluering av det norske helsesystemet (avsluttet)

EuroHOPE er et europeisk fireårig forskningsprosjekt som ble dannet for å evaluere ytelsen til europeiske helsesystemer basert på resultater, kvalitet, ressursbruk og kostnader.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 19. mai 2011 15:01 - Sist endret 24. juni 2014 13:35