Fysioterapi i primærhelsetjenesten til pasienter med langvarige smerter

Prosjektet undersøker behandlingserfaringer og hva slags kunnskap fastleger og fysioterapeuter legger til grunn for behandling av pasienter med generelt utbredte vedvarende muskelskjelettsmerter.

Det er fortsatt manglende kunnskap om gode behandlingsforløp og behandlingsmetoder for pasienter med langvarige, generelle, utbredte muskelskjelettsmerter. Dette er pasienter som er hyppige brukere av tjenester i primærhelsetjenesten.

Helsepersonell  erkjenner at det er en gruppe som trenger bred tilnærming, men likevel blir pasientene ofte gjengangere i behandlingssystemet og helsepersonell kan oppleve å komme til kort med å hjelpe dem. Forskning viser også at helsepersonell kan oppleve stor usikkerhet om hvordan de skal forstå og tilnærme seg pasientene, deres funksjonsutfordringer og plager.

Mål/Resultater

Prosjektet har som mål å utvikle, implementere og evaluere betydning og gjennomførbarheten av et nytt fysioterapitiltak i samarbeid med fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Metode

Prosjektet følger et deltakelsesdesign, som innebærer et nært samarbeid mellom forskere,  fysioterapeuter, fastleger og pasienter gjennom prosessen. 

Prosjektet deles inn i tre faser:

  1. Ved hjelp av intervjuer skal prosjektet undersøke erfaringer og hvilken kunnskap som ligger til grunn for eksisterende praksis og hvilke praksiserfaringer fastleger og fysioterapeuter har.
  2. Prosjektet vil deretter utvikle, prøve ut og tilpasse fysioterapiintervensjon ved å bygge bro mellom teoretisk kunnskap og klinikeres praksiserfaringer, 
  3. I siste del av prosjektet skal vi evaluere relevans og gjennomførbarhet av intervensjonen ved å observere hva som skjer i praksis, intervjue pasienter og fysioterapeuter om deres erfaringer med fysioterapiintervensjonen.

Samarbeid

  • OsloMet
  • Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten

Finansiering

Fysiofondet

Start og slutt

01.08.2020 – 31.12.2023

 

 

Emneord: Fysioterapi, Primærhelsetjenesten, Muskelskjelettsmerter
Publisert 17. nov. 2022 10:38 - Sist endret 17. nov. 2022 10:45