Hedda Eik

Bilde av Hedda Eik
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

-Sykdomsfortellinger

-Bedringsprosesser

-Kvinnehelse

-Langvarige muskel og skjelettplager

-Ungdomshelse

Undervisning

Jeg underviser i kvalitativ metode og analyse av kvalitative data

Jeg veileder studenter på master og PhD nivå
...

Bakgrunn

-Postdoktor UiO 2022-

- Førsteamanuensis OsloMet 2017-

- Stipendiat UiO 2010-2016

- Fysioterapeut i sykehus og privat praksis 1996-2010

- Fysioterapiutdannig EFOM, Paris 1993-1996

-Grunn og mellomfag Fransk, Ped.grunnfag

 

..

Verv

 • Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiO, representant for midlertidig ansatte,
  Jan 2022-
 • Vitenskapelig komite Fysioterapikongressen 2022
 • Leder, Phd Forum, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO, Okt 2015 - Juni 2016
 • Styremedlem, PhD Forum, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO,Sept 2014- Oct 2015


...

 

Publikasjoner

 • Siiri, Annabelle Miriam Barriteau; Skrautvol, Kari; Eik, Hedda & Garnweidner-Holme, Lisa (2022). Experiences of receiving dietary guidance among patients with inflammatory bowel disease: A qualitative study. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE). ISSN 1503-5034. doi: 10.18261/ntfe.20.3.3.
 • Barriteau Sii, Annabelle Miriam; Kari, Skrautvol & Eik, Hedda (2022). Experiences of receiving dietary guidance among patients with inflammatory bowel disease: A qualitative study. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE). ISSN 1503-5034. 20(3). doi: 10.18261/ntfe.20.3.3.
 • Larsen, Marie Hamilton; Mengshoel, Anne Marit; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Ahlsen, Birgitte & Dahl, Kari Gire [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). “A bit of everything”: Health literacy interventions in chronic conditions – a systematic review. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 105(10), s. 2999–3016. doi: 10.1016/j.pec.2022.05.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Grotle, Margreth; Løchting, Ida; Solli, Rune & Sowden, Gail [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Implementing a Stratified Vocational Advice Intervention for People on Sick Leave with Musculoskeletal Disorders: A Multimethod Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. doi: 10.1007/s10926-021-10007-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finsen, Mari; Haugstad, Gro Killi & Eik, Hedda (2021). "Fra sirkus til seier": Erfaringer med fysisk aktivitet for brukere innen rus og psykiatri. En intervjustudie. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 88(5), s. 54–59.
 • Foldal, Vegard ; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger & Bagøien, Gunnhild [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. 31, s. 785–795. doi: 10.1007/s10926-021-09964-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte & Andersen, Marit Helen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). En balansegang: helsepersonells erfaringer med mennesker med kronisk sykdom - en oversiktsartikkel av kvalitative studier . Best Practice Nordic. ISSN 2597-226X.
 • Løchting, Ida; Grotle, Margreth; Storheim, Kjersti; Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge & Fors, Egil Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Complex return to work process – caseworkers’ experiences of facilitating return to work for individuals on sick leave due to musculoskeletal disorders. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 20. doi: 10.1186/s12889-020-09804-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sylliaas, Hilde; Solgård Svendsen, Thomas; Langaas, Anne & Eik, Hedda (2020). Hvordan tilpasses fysioterapipraksis til sårbare brukergrupper? Fysioterapitilnærminger belyst gjennom teorier om tilfriskning og sosial bevisstgjøring. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 8, s. 18–22.
 • Eik, Hedda; Kirkevold, Marit; Solbrække, Kari Nyheim & Mengshoel, Anne Marit (2020). Rebuilding a tolerable life: narratives of women recovered from fibromyalgia. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. s. 1–11. doi: 10.1080/09593985.2020.1830454.
 • Aanesen, Fiona; Berg, Rigmor; Løchting, Ida; Tingulstad, Alexander; Eik, Hedda & Storheim, Kjersti [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Motivational interviewing and return to work for people with musculoskeletal disorders: A systematic mapping review. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. s. 1–9. doi: 10.1007/s10926-020-09892-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte & Andersen, Marit Helen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. doi: 10.1186/s12913-019-4826-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætre, Elisabeth & Eik, Hedda (2019). Flexible bodies-Restricted lives: A qualitative exploratory study of embodiment in living with joint hypermobility syndrome/Ehlers-Danlos syndrome, hypermobility type. Musculoskeletal Care. ISSN 1478-2189. 1(8). doi: 10.1002/msc.1407.
 • Mengshoel, Anne Marit & Grape, Hedda Eik (2017). Rethinking physiotherapy for patients With fibromyalgia - lessons learnt from qualitative studies. Physical Therapy Reviews. ISSN 1083-3196. 22(5-6). doi: 10.1080/10833196.217.1377975. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2017). Tiredness and fatigue during processes of illness and recovery: A qualitative study of women recovered from fibromyalgia syndrome. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 33(1), s. 31–40. doi: 10.1080/09593985.2016.1247933.
 • Langaas, Anne; Grape, Hedda Eik; Sylliaas, Hilde; Hokstad, Jostein Mathisen & Hethey, Tina-Marie (2016). Om å bli venn med hverdagen - erfaringer fra å delta i gatefotball. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 83(9), s. 22–27.
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2015). Staying Healthy From Fibromyalgia Is Ongoing Hard Work. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 25(5), s. 679–688. doi: 10.1177/1049732314557333.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holmen, Heidi; Mengshoel, Anne Marit; Thoresen, Lisbeth; Larsen, Marie Hamilton; Eik, Hedda & Borge, Christine Råheim (2021). En ubetydelig brikke. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Aanesen, Fiona; Berg, Rigmor; Løchting, Ida; Tingulstad, Alexander; Eik, Hedda & Storheim, Kjersti [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Systematic mapping review. Motivational interviewing and return to work for people with musculoskeletal disorders.
 • Eik, Hedda; Ahlsen, Birgitte & Firing, Hedda (2020). Hva nå. Fibromyalgi og rehabilitering. Fortellinger om samhandling og sammenheng .
 • Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Løchting, Ida; Grotle, Margreth; Solli, Rune & Wynne-Jones, Gwenllian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Prosessevaluering av et skreddersydd arbeidsrettet samtaletiltak for sykmeldte med muskel- og skjelettplager.
 • Eik, Hedda (2020). Å bli frisk og forbli frisk fra fibromyalgi -en kompleks prosess.
 • Eik, Hedda & Løchten, Ida (2020). Nav-veilederes erfaringer med oppfølging av sykemeldte klienter med muskel-skjelettdiagnose .
 • Ahlsen, Birgitte & Eik, Hedda (2019). Nordic Network for Narratives in Medicine.
 • Aanesen, Fiona; Berg, Rigmor; Løchting, Ida; Tingulstad, Alexander; Eik, Hedda & Storheim, Kjersti [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Motiverende intervju og retur til arbeid for personer med muskel og skjelettplager. En systematisk kartleggingsoversikt .
 • Eik, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2018). Å gjennvinne et akseptabelt liv- tilfriskningsprosesser fra fibromyalgi.
 • Langaas, Anne; Sylliaas, Hilde & Eik, Hedda (2018). Å bli venn med hverdagen - erfaringer med gatefotball som arena for bevegelse og sosial integrering .
 • Sylliaas, Hilde; Langaas, Anne Gudrun & Eik, Hedda (2018). 'Å BLI VENN MED HVERDAGEN - ERFARINGER MED GATEFOTBALL SOM ARENA FOR BEVEGELSE OG SOSIAL INTEGRERING.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. okt. 2021 09:02 - Sist endret 17. nov. 2022 10:46

Prosjekter