English version of this page

Fysioterapipraksis og ny teknologi (avsluttet)

E-helse er satsningsområde nasjonalt og globalt, og helseapper for ulike formål blir stadig mer tilgjengelige og brukervennlige. Men vi vet foreløpig lite om hvordan de faktisk brukes, og hva det er klinikerne og pasientene har behov for at slike hjelpemidler tilbyr. Dette prosjektet utforsker interaksjonen mellom terapeut, pasient og ny teknologi.

Fysioterapeut med nettbrett og pasient

Illustrasjonsfoto Kristin Ellefsen/UiO

Om prosjektet

Prosjekttittel: "An electronic clinical tool in physiotherapy; a study of the implementation of novel technologies in physiotherapy".

Mål

Hensikten med prosjektet er å kunne si noe om ulike måter terapeuter og pasienter tar i bruk en app (Infopad) som er utviklet med hensikt å hjelpe fysioterapeuter i primærhelsetjenesten å systematisere og dokumentere. Tanken er at prosjektet skal kunne utvide utviklere og forskeres forståelse for mulige potensialer i denne typen teknologi.

Resultater

Datagenerering ble startet opp i april 2016.

Bakgrunn

Prosjektet støtter seg teoretisk til Science and Technology Studies, en retning som har som grunntanke at utvikling av vitenskap og teknologi er utpreget sosiale aktiviteter. Ved å ta utgangspunkt i at kunnskap og ting vi omgir oss med er situert, komplekst og variert, undersøker vi hvordan kunnskap og artefakter er konstruert og sammenvevd.

Metoden som benyttes i prosjektet er observasjon og intervju med både pasienter og fysioterapeuter. Noen av observasjonene blir også videofilmet.

Finansiering

Fysiofondet

Start - slutt

01.10.2015-30.06.2019

Publisert 12. apr. 2016 15:44 - Sist endret 1. feb. 2021 09:08