English version of this page

Fortellinger om hysterektomi (avsluttet)

Prosjektet undersøker hvordan identitet og kropp kobles sammen i fortellinger om hysterektomi. Analyser av unge norske kvinners opplevelse av å fjerne livmoren utgjør en av delstudiene.  En annen delstudie gransker hvordan disse koblingene kommer til uttrykk i sentrale gynekologiske miljøer i Norge.

Om prosjektet

Å fjerne livmor er en av de vanligste operasjonene som utføres ved norske kvinneklinikker. Kunnskapen omkring erfaringer med å få fjernet livmoren er likevel svært mangelfull. Dette prosjektet har til hensikt å undersøke hva det å få fjernet og leve videre uten livmor kan bety for unge kvinner, samt den medisinske forståelsen rundt dette inngrepet.

Mål

Ved å utforske dette emnet vil prosjektet skape kunnskap om et relativt vanlig men underforsket inngrep blant norske kvinner. Vi søker med dette prosjektet også å bidra til kunnskapsdannelse innen feltet kjønn og sykdom gjennom det videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for å integrere kjønnsperspektiver i forskning og klinisk praksis.

Bakgrunn

Prosjektet har en narrativ tilnærming, hvor vi trekker aktivt på kjønnsteoretiske tilnærminger til kjønn, kropp og sykdom.

Delprosjekter

  • Unge kvinners opplevelse av å fjerne livmoren
  • En studie av medisinens håndtering av hysterektomi i Norge

Resultater

Finansiering

  • UiO

Samarbeid

  • Professor Berit Schei , St.Olavs Hospital
  • Donna McCormack, Glasgow’s Medical Humanities Research Centre

Prosjektstart og slutt

2012 - 2016

Publisert 13. nov. 2012 14:54 - Sist endret 26. okt. 2017 21:01