Kari Nyheim Solbrække

Professor - Avdeling for helsefag
Bilde av Kari Nyheim Solbrække
English version of this page
Telefon +47-22845373
Mobiltelefon 90016689 90016689
Rom 23
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for helsefag Forskningsveien 3a 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Verv

Faglige interesser

Teoretisk arbeider jeg i koblingen mellom konstruktivisme og fenomenologi i bred forstand. Mine spesialområder er medisinsk sosiologi, kritiske kjønnsstudier samt læring og kompetanseforståelser i helsevesenet.

Jeg er også involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til den sosiale organiseringen av omsorg og helsetjenester for personer med kronisk og/eller arvelig sykdom.

Jeg underviser på ulike kurs på vår master i interdisiplinær helseforskning (tidligere helsefagvitenskap), med vekt på kulturanalytiske og sosiologiske perspektiver på sykdom og helse, samt i kvalitative metoder og analysemåter.

Samarbeid

 • Universitetet i York
 • Universitetet i Maastricht 
 • Universitetet Jagellionski, Krakow
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger
 • Senter for profesjonsforskning, HIOA
 • HØKH, AHUS
 • Senter for sjeldne diagnoser, OUS

Bakgrunn

 • 1.amanuensis i helsefagvitenskap 2007-
 • Seniorrådgiver UHR, 2005-2006
 • Dr.polit i sosiologi (UiO) 2005
 • Universitetsstipendiat ved STK (UiO) 2000 - 2005
 • Forsker ved AFI, 1999
 • Prosjektleder STK, 1996 - 1998
 • Kampanjeleder i Likestillingsrådet 1995-1996
 • Forsker ved AFI, 1992-1993
 • Cand.sociol (UiO) 1992

Priser

 • Norsk sosiologforenings pris for beste norskspråklige artikkel 2012 for "Velmenende likegyldighet. Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus" Sosiologisk tidsskrift nr.4, 2012
 • Avdeling for helsefag ble i 2011 tildelt NOKUTs utdanningskvalitetspris

 

Publikasjoner

 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav , I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Innledning.  s 7 - 23
 • Lerum, Sverre Vigeland; Solbrække, Kari Nyheim & Frich, Jan C (2017). Health care professionals’ accounts of challenges in managing motor neurone disease in primary health care: a qualitative study . Health & Social Care in the Community.  ISSN 0966-0410. . doi: 10.1111/hsc.12432
 • Lippe, Charlotte von der; Frich, Jan C; Harris, Anna & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Experiences of Being Heterozygous for Fabry Disease: a Qualitative Study . Journal of Genetic Counseling.  ISSN 1059-7700.  25(5), s 1085- 1092 . doi: 10.1007/s10897-016-9941-1
 • Aasbø, Gunvor; Rugkåsa, Jorun; Solbrække, Kari Nyheim & Werner, Anne (2016). Negotiating the care-giving role: family members`experience during critical exacerbation of COPD in Norway. Health & Social Care in the Community.  ISSN 0966-0410. . doi: 10.1111/hsc.12350
 • Aasbø, Gunvor; Solbrække, Kari Nyheim; Kristvik, Ellen Elisabeth & Werner, Anne (2016). Between disruption and continuity: challenges in maintaining the ‘biographical we’ when caring for a partner with a severe, chronic illness. Sociology of Health and Illnes.  ISSN 0141-9889.  38(5), s 782- 796 . doi: 10.1111/1467-9566.12396
 • Blixt, Line & Solbrække, Kari Nyheim (2016). The significance of social rules in group training sessions. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288. . doi: 10.1080/09638288.2016.1236296
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2016). Tiredness and fatigue during processes of illness and recovery. A qualitative study of women recovered from fibromyalgia. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  33(1), s 31- 40 . doi: 10.1080/09593985.2016.1247933
 • Lerum, Sverre Vigeland; Solbrække, Kari Nyheim & Frich, Jan C (2016). Family caregivers’ accounts of caring for a family member with motor neurone disease in Norway: a qualitative study. BMC Palliative Care.  ISSN 1472-684X.  15(1) . doi: 10.1186/s12904-016-0097-4
 • Lippe, Charlotte von der; Frich, Jan C; Harris, Anna & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Treatment of hemophilia: A qualitative study of mothers’ perspectives. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  64, s 121- 127 . doi: 10.1002/pbc.26167
 • Solbrække, Kari Nyheim & Lorem, Geir F (2016). Breast-cancer-ization explored: Social experiences of gynaecological cancer in a Norwegian context. Sociology of Health and Illnes.  ISSN 0141-9889.  38(8), s 1258- 1271 . doi: 10.1111/1467-9566.12459
 • Solbrække, Kari Nyheim; Søiland, Håvard; Lode, Kirsten & Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Our genes, our selves: hereditary breast cancer and biological citizenship in Norway. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  20(1), s 89- 103 . doi: 10.1007/s11019-016-9737-y
 • Thoresen, Lisbeth; Ahlzen, Rolf & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Advance Care Planning in Norwegian nursing homes-Who is it for?. Journal of Aging Studies.  ISSN 0890-4065.  38, s 16- 26 . doi: 10.1016/j.jaging.2016.04.003
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2015). Staying Healthy From Fibromyalgia Is Ongoing Hard Work . Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  25(5), s 679- 688 . doi: 10.1177/1049732314557333
 • Groven, Karen Synne; Galdas, Paul & Solbrække, Kari Nyheim (2015). Becoming a "normal" guy: Men making sense of long-term bodily changes following bariatric surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  10:29923, s 1- 15 . doi: 10.3402/qhw.v10.29923
 • Lerum, Sverre Vigeland; Solbrække, Kari Nyheim; Holmøy, Trygve & Frich, Jan C (2015). Unstable terminality - negotiating the meaning of chronicity and terminality in motor neurone disease. Sociology of Health and Illnes.  ISSN 0141-9889.  37(1), s 81- 96 . doi: 10.1111/1467-9566.12182
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2015). Absent organs – Present selves: Exploring embodiment and gender identity in young Norwegian women’s accounts of hysterectomy. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  10 . doi: 10.3402/qhw.v10.26720
 • Solbrække, Kari Nyheim & Jordal, Maiken Marie (2015). Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”. Nordisk Barnehageforskning.  ISSN 1890-9167.  10(3) . doi: 10.7577/nbf.1428
 • Ahlsen, Birgitte; Bondevik, Hilde; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2014). (Un)doing gender in a rehabilitation context: A narrative analysis of gender and self in stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  36(5), s 359- 366 . doi: 10.3109/09638288.2013.793750
 • Dahl-Michelsen, Tone & Solbrække, Kari Nyheim (2014). When bodies matters: significance of the body in gender constructions in physiotherapy education. Gender and Education.  ISSN 0954-0253.  26(6), s 672- 687 . doi: 10.1080/09540253.2014.946475
 • Jordal, Kristin; Heggen, Kristin & Solbrække, Kari Nyheim (2014). Exploring the relationship between technology and care: A qualitative study of clinical practice for nursing students. Journal of Nursing Education and Practice.  ISSN 1925-4040.  5(2) . doi: 10.5430/jnep.v5n2p58
 • Solbrække, Kari Nyheim; Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2013). Reframing the field of gender and nursing education. Gender and Education.  ISSN 0954-0253.  25(5), s 640- 653 . doi: 10.1080/09540253.2013.819969
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Shelter from the storm; men with chronic pain and narratives from the rehabilitation clinic. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  89(2), s 316- 320 . doi: 10.1016/j.pec.2012.07.011
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Troubled bodies - troubled men: a narrative analysis of men's stories of chronic muscle pain. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  34(21), s 1765- 1773 . doi: 10.3109/09638288.2012.660601
 • Rogstad, Jon Christian & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Velmenende likegyldighet : konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  20(4), s 315- 338
 • Solbrække, Kari Nyheim; Fransson, Elisabeth & Heggen, Kristin (2012). Mannen og kallet. En kulturanalytisk studie av mannlige italienske sykepleiere og deres yrkesidentitet. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  7(4), s 316- 322 . doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0157
 • Groven, Karen Synne; Solbrække, Kari Nyheim & Engelsrud, Gunn (2011). Large women's experiences of exercise, In Eileen Kennedy & Pirkko Markula (ed.),  Women and exercise : the body, health and consumerism / edited by Eileen Kennedy and Pirkko Markula.  Routledge.  ISBN 978-0-415-87120-4.  Kapittel 6.  s 121 - 137
 • Leseth, Anne Birgitte & Solbrække, Kari Nyheim (2011). Profesjon, kjønn og etnisitet, I: Anne Birgitte Leseth & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Profesjon, kjønn og etnisitet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34942-4.  Kapittel 1.  s 13 - 28
 • Solbrække, Kari Nyheim (2011). Maskulin (u)orden i norsk sykepleierutdanning, I: Anne Birgitte Leseth & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Profesjon, kjønn og etnisitet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34942-4.  Kapittel 2.  s 35 - 53
 • Solbrække, Kari Nyheim & Aarseth, Helene (2006). Samfunnsvitenskapenes forståelser av kjønn, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00769-4.  Kapitel 1.4.  s 63 - 76
 • Solbrække, Kari Nyheim (2006). ""Det ligger i personligheten. Ikke sant!"" kjønnede kompetansediskurser i moderne arbeidsliv. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 37- 51
 • Solbrække, Kari Nyheim (2006). Kjønn og arbeid, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00769-4.  Kapittel 3.3.  s 177 - 183
 • Solbrække, Kari Nyheim (2002). Mektige mennesker - skjøre bånd. Metodologiske utfordringer i 'ny' økonomi. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  s 5- 24
 • Solbrække, Kari Nyheim (2002). Synlig bransje - usynlig makt. Om kjønn som usynlig maktstruktur i reklamebransjen, I: Anne Lise Ellingsæter & Jorun Solheim (red.),  Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og arbeidsliv. Makt- og demokratiutredningenen.  Gyldendal Akademisk.
 • Solbrække, Kari Nyheim (1998). Kvinne/kropp, modernitet og helse”. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (5)

Se alle arbeider i Cristin

 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (red.) (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus.  ISBN 9788230401859.  385 s.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2016). Gender, Health and Well-being; Perspectives, issues and future possibilities from a Norwegian context.. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631675755.  21 s.
 • Leseth, Anne Birgitte & Solbrække, Kari Nyheim (red.) (2011). Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34942-4.  258 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbrække, Kari Nyheim (2016). (In)visible scars. Conceptualising bodily fluctuations and social uneasiness following hysterectomy.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2016). Gendering Cancer. On the senses of being a secondary cancer survivor.
 • Groven, Karen Synne & Solbrække, Kari Nyheim (2015). Negotiating bodily changes. Experiences of men four years after weight-loss surgery.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2015). Breast-cancer-isation contested: Rethinking discourses of cancer-survivorship from a Nordic point of view.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2015). Breast-cancer-isation explored: Social experiences of gyneacological cancer in a Norwegian context.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2015). EnGendering Norwegian Policies on Health and Quality of Life. Why and How?.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2015). Intersectionality: Gender, class and ethnicity in Norway – examples and challenges from research on health and well-being.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Thune, Henriette (2015). Walter Whites's (un)doings of heroic survivership. The value of addressing disregarded illness narratives by Bakhtin's concept of the aesthetic object.
 • von der Lippe, Charlotte; Frich, Jan C; Anna, Harris & Solbrække, Kari Nyheim (2014). Experiences of being a carrier and mother of a child with hemophilia. European Journal of Human Genetics.  ISSN 1018-4813.  22, s 367- 367
 • Holter, Øystein Gullvåg & Solbrække, Kari Nyheim (2013). The Norwegian Model for Gender Equality.
 • Jordal, Maiken & Solbrække, Kari Nyheim (2013). Velmenende materialitet?En studie av materialitetens tilsiktede og utilsiktede virkning på ansattes helse og barns medvirkning i en barnehagekontekst.
 • Lerum, Sverre Vigeland; Holmøy, Trygve; Solbrække, Kari Nyheim & Frich, Jan C (2013). Frail terminality: Health professionals’ and carers’ dynamic and diverging perceptions of chronicity and terminality in ALS/MND.
 • Njølstad, Berit Widerøe; Solbrække, Kari Nyheim & Sveen, Unni (2013). Jeg savner lissom det å kunne gjøre noe spontant' - erfaringer til ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).
 • Solbrække, Kari Nyheim (2013). Kvalitativt forskningsdesign.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Fortellinger om hysterektomi - om kropp og identitet i unge kvinners historier om hvordan det er å leve uten livmor.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Narratives about hysterectomy.
 • Lerum, Sverre Vigeland; Frich, Jan C & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Samhandling ved amyotrofisk lateral sklerose.
 • Rogstad, Jon & Solbrække, Kari Nyheim (2012). Idealer og realiteter på et mangfoldig sykehus.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Gender, Education, Mobility and Work. The Norwegian Case .
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Kjønnsperspektiver på sykdom og helse- begrunnelser og eksempler.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Mannen og kallet. Nyansering av menns forhold til helse- og omsorgsfag.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Menn i omsorgsyrker. Forklaringer og utfordringer.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2012). Profesjon, kjønn og etnisitet.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2012). Bodies in motion: Hysterectomy, the female body and the question of healing.
 • Sverre, Beate Lie; Solbrække, Kari Nyheim & Eilertsen, Grethe (2012). Living In-Between and Doing Health: Elderly Pakistani Women in Norway.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2011). Feeling at home: Men with chronic pain and narratives about being at The Rehab Clinic.
 • Lerum, Sverre Vigeland; Frich, Jan C & Solbrække, Kari Nyheim (2011). Integration and Coordination of Care for Individuals with ALS: A Qualitative Study .
 • Solbrække, Kari Nyheim (2011). Gender or Human Suffering - Do We Have to Choose?.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2011). Italienske menn vil bli sykepleiere!.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2011). Et historisk komparativt blikk på kjønn og sykepleie.
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Solbrække, Kari Nyheim (2010). ”The fragile hero”Illness and masculinity in a narrative perspective.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2010). Creativity as masculinity. Gender at work in the Norwegian advertising industry.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2010). Det hvite stoffet. Melkens muligheter og mektige meningsforbindelser. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 36- 37
 • Solbrække, Kari Nyheim (2010). Helge Svare: Menn i pleie og omsorg - Brødre i hvitt. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (1-2), s 191- 199
 • Solbrække, Kari Nyheim (2009). Maskulinitet på labben. En interseksjonell analyse av kjønn og teknologi i sykepleierutdanningen.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2009). Redaksjonelt. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (4), s 3- 5
 • Solbrække, Kari Nyheim (2009). Sosiologi og biologi. Et mulig kjærlighetsforhold eller kun farlig flørt?.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Heggen, Kristin (2009). Menn som minoritet . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2008). Bokessay Jorun Solheim: Kjønn og modernitet. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 79- 85
 • Solbrække, Kari Nyheim (2008). Doing masculinity at the nursing school.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2008). Kjønn, klasse og estetikk.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2008). Nursing normality at stake.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2008). Ny generasjon - nye kjønn?.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2007). Vrengt modernitet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2006). Helse i hvert ord? Om maskulinitet og selvinkludering i moderne arbeidsorganisasjoner.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2006). Transcending gendered scripts from within. Aspect of men´s credibilty work in a women´s world.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2005). Inderlig maskulinitet. Om etablering av kjønnsmakt i ny økonomi.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2005). Mannsforskning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2004). Kjønn, kompetanse og makt i reklamebransjen.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2003). Gender and creativity in the cultural industries.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2003, 13. juni). Kvinners posisjon(er) i overgangen fra industri- til informasjonssamfunnet. [TV].  NRK-Sommeråpent.
 • Solbrække, Kari Nyheim (2002). Kjønn og kjønn, fru Blom. Bokessay om Endsjø og Svares bok "Lei av kjønn?". Nytt om Kvinneforskning.  ISSN 0333-0265.  (4)
 • Solbrække, Kari Nyheim (2002). Kjønn og vanens makt.
 • Solbrække, Kari Nyheim (1999). ’Noen ganger er det all right’. Arbeidsmiljø og helse for kvinnelige kontoransatte. Perspektiver på et utviklingsforsøk.
 • Solbrække, Kari Nyheim (1999). "The Time Bind. When Work Becomes Home and Home Becomes Work". Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  s 71- 79
 • Solbrække, Kari Nyheim (1997). Finnes det en kjønnsdelt helsekultur?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1)
 • Solbrække, Kari Nyheim (1996). Taus kunnskap” – nyvinning eller blindspor? Bokessay om Elstad og Hamrans bok "Et kvinnefag i modernisering. Sykehuspleien mellom fagtradisjon og målstyring". Sykepleien : journalen.  ISSN 0802-9776.  (4)
 • Solbrække, Kari Nyheim (1993). Likestilling i Landbruksdepartementet. En kartlegging av kjønnets betydning i en offentlig virksomhet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 31. aug. 2016 11:50