English version of this page

Kunnskap i samhandling (avsluttet)

En studie av kunnskapstranslasjoner mellom forskere og klinikere i et deltakelsesforskningsprosjekt.  Vi undersøker hvordan kunnskap utveksles og oversettes i møtet mellom forskere og klinikere, i et forskningsprosjekt innenfor fysioterapi.

Dette prosjektet presenteres hovedsaklig på engelsk.

Publisert 27. aug. 2012 10:40 - Sist endret 1. feb. 2021 09:04