English version of this page

Pasienters narrativer i fysioterapeuters anamneseopptak

Klinisk praksis er en transaksjon mellom pasientens verden og det biomedisinske. I dette prosjektet undersøker vi det første møtet mellom pasient og fysioterapeut, for å finne ut hvordan historier oppstår både individuelt og i samarbeid mellom de to.

Prosjektet er presentert på engelsk.

 

 

Publisert 9. mars 2016 15:11