English version of this page

REFIT 2 – tarmflorabehandling av irritabel tarmsyndrom

Vi deltar som studiesenter i REFIT 2-studien, hvor vi vil undersøke om tarmflorabehandling fra friske givere, også kjent som avføringsbehandling eller fekal mikrobiotatransplantasjon, kan brukes som behandling av pasienter med irritabel tarmsyndrom.

Bildet kan inneholde: font, magenta, elektrisk blå.

Om prosjektet

Avføring blir gjerne regnet som et ubrukelig avfallsprodukt, noe illeluktende vi vil få vekk snarest ved å trekke ned i toalettskålen. Men forskning de siste årene tyder på at avføring fra friske donorer er gull verdt og en mulig ressurs å bruke i pasientbehandling.

REFIT 2-studien vil undersøke om tarmflorabehandling kan brukes mot irritabel tarmsyndrom. Behandlingsformen innebærer overføring av avføring fra en frisk giver (donor) til en mottaker. Donorene og transplantatet er nøye utvalgt og undersøkt for å unngå at sykdommer eller forstyrrelser i tarmfloraen overføres til mottakeren.

Studien ledes av forskere ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Mål

Målet er å finne ut om fekal mikrobiotatransplantasjon som kan gi pasienter med irritabel tarmsyndrom færre symptomer og en bedre hverdag.

Resultater

Studien begynte å inkludere pasienter i juni 2021, og pågår frem til tidligst 1. januar 2023. 

Samarbeid

Sykehusene som deltar i studien er:
• Universitetssykehuset Nord-Norge (hovedsenter)
• Oslo universitetssykehus
• Sørlandet sykehus, Kristiansand
• Haukeland universitetssykehus
• Ålesund sykehus

Sykehusene starter ikke samtidig, men målet er at samtlige sykehus tar imot deltakere innen høsten 2021. Klinisk effektforskning har begynt pasientinklusjonen ved Oslo universitetssykehus (sommeren 2021).

Du kan finne oppdatert informasjon om studien og hvilke sykehus som har begynt å ta imot pasienter via studiens informasjonsside på studiens Facebook-side.

Finansiering

  • Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) 

 

 

 

Emneord: mikrobiota, irritabel tarm
Publisert 23. juni 2021 15:11 - Sist endret 27. aug. 2021 09:23