English version of this page

HYBRIDA: Regulere organoidforskning

HYBRIDA er et 3-årig prosjekt finansiert under HORIZON2020, koordinert av Universitetet i Oslo. Hovedmålet er å utvikle et omfattende regelverk for organoidforskning og organoidrelatert teknologi.

Prosjektet tar sikte på å ta for seg hvordan den konseptuelle, epistemologiske og regulatoriske usikkerheten oppstår i organoidforskning, og å utvikle et konseptuelt og regulatorisk rammeverk.

Les mer om prosjektet på den engelske prosjektsiden. 

Samarbeid

I tillegg til UiO, består konsortiet av:

 • National Technical University of Athens (NTUA) – Hellas
 • The University of Manchester (MAN) – Storbritannia
 • Universite Catholique de Louvain (UCL) – Belgia
 • Aarhus University (AU) – Danmark
 • Leiden University Medical Center (LUMC) – Nederland
 • French National Institute for Health and Medical Research (INSERM) – Frankrike
 • Insubria University (UNINS) - Italia

  Start og slutt

  1 februar 2021 – 31 januar 2024

  Publisert 23. des. 2021 11:48 - Sist endret 5. okt. 2022 11:00