Kvalitet på diabetesbehandling i Norge 2014 (ROSA 4)

ROSA 4 (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) er et stort forskningsprosjekt som undersøker kvaliteten av diabetesbehandling i Norge i 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Noklus, Universitet i Bergen, Universitetet i Oslo ved institutt for helse og samfunn, Oslo Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø og Diabetesforbundet.

Om prosjektet

ROSA 4 er en tverrsnittsundersøkelse, basert på data fra fastlegens elektroniske pasientjournaler hos cirka 11500 pasienter med diabetes diagnose. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2015 og første kvartal av 2016. 282 fastleger deltok fordelt på 77 legekontor i deler av Oslo og Akershus, i Sandnes i Rogaland, i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen i Bergen, Fjell kommune i Hordaland og i Salten i Nordland.

Behandlingskvaliteten måles mot nasjonale retningslinjer fra 2009 og sammenlignes med data fra en lignende undersøkelse i 2005. Opplysningene blir også koblet til sentrale registre. Studien vil dermed kunne gi svar på mange sentrale helsespørsmål. ROSA 4 vil bl.a. kartlegge behandlingskvaliteten for pasienter med diabetes, samhandling mellom fastlege og sykehuspoliklinikk og om behandlingen er påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted. Etter 5 og 10 år vil sykelighet og dødsårsaker hos disse pasientene bli sammenlignet med normalbefolkningen.

Prosjektets hovedside er publisert ved Noklus.

Mål

Undersøke og vurdere:

 • kvaliteten på diabetesbehandling i Norge i 2014
 • trender i behandlingskvalitet fra 2005-2014
 • om pasienter er behandlet på rett nivå i helsetjenesten
 • om behandlingskvaliteten er påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted
 • sykelighet og dødelighet hos personer med diabetes sammenlignet med normalbefolkningen

Underprosjekter ved UiO

Finansiering

Data-innsamlingen var finansiert av Diabetesforbundet, Helse Nord, Helse Vest, Universitetet i Oslo og et konsortium av 6 legemiddelfirma (AstraZeneca, Boehring-Ingelheim, Eli Lilly, MSD, NovoNordisk og Sanofi Aventis).

Samarbeid

 • Noklus
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Nordlandsykehuset Bodø
 • Oslo universitetssykehus
 • Stavanger universitetssykehus
 • Diabetesforbundet

Start - slutt

2015 - pågående

Publisert 19. feb. 2018 15:50 - Sist endret 14. jan. 2021 08:37

Kontakt

Anne Karen Jenum, nestleder i styringsgruppen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere