Deltakere i STORK Groruddalen

Andre deltakere

  • Christine Sommer, OUS
  • Kåre Rønn Richardsen, OsloMet
  • Line Sletner, Ahus