English version of this page

Svangerskapshjelp for irregulære migranter

Prosjektet ønsker å få kunnskap om bruken av helsetjenester blant gravide uten oppholdstillatelse i Norge, hvilken svangerskapshjelp de får og hvilke svangerskapskomplikasjoner og svangerskapsutfall de har.

Dette gjør vi gjennom å se på bruken av de to helsesentrene for irregulære migranter i Bergen og Oslo og oppfølging ved tre lokale sykehus.

Vi ser på bruken av allmennlegevaktene i Bergen og Oslo og vi bruker registerdata fra Medisinsk Fødsels Register for å sammenligne kvinner uten personnummer med norskfødte og utenlandskfødte med personnummer.

Prosjektet vil være med å skape et kunnskapsgrunnlag for den fremtidige primærhelsetjenesten i Norge og Norges oppfølging av FNs bærekraft mål angående universell helsehjelp.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen DAM gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening

Start – Slutt 

18.01.2021 – 31.12.2023

 

 

Publisert 15. sep. 2021 12:51 - Sist endret 20. sep. 2021 10:58