English version of this page

COLONIZE: Transplantasjon av tarm-bakterier mot Clostridoides difficile-infeksjon

I COLONIZE-studiene undersøker vi om tilførsel av friske tarmbakterier kan behandle eller forebygge tarminfeksjon med Clostridoides difficile, som er en fryktet komplikasjon av antibiotikabehandling.

Clostridium difficile-bakterien. Illustrasjon: CDC/James Archer

Mål

Ved bruk av fekal mikrobiotaterapi (FMT), ønsker vi å finne ut om tilførsel av tarmbakterier (mikrobiota) fra en frisk person er mer effektivt enn antibiotika ved forebygging og behandling av infeksjoner med bakterien Clostridoides difficile (tidligere kalt Clostridium difficile). Målet er at pasienter skal bli fortere friske og slippe tilbakefall av infeksjonen.

Bakgrunn

Clostridoides difficile-infeksjon kan oppstå som følge av ubalanse i tarmens økosystem (dysbiose) etter antibiotikabehandling for en annen infeksjon. Infeksjon med Clostridoides difficile gir sykdom med varierende alvorlighetsgrad, fra lett diare og magesmerter, til alvorlig tykktarmsbetennelse som kan være dødelig. Ettersom infeksjonen oppstår etter antibiotikabehandling, forekommer den hyppig i sykehus, og forlenger ofte sykehusoppholdet. Siden årtusenskiftet er det stadig flere som får Clostridoides difficile-infeksjon, og det er den vanligste årsaken til dødsfall grunnet diare i høyinntektsland.

Standard behandling for Clostridoides difficile-infeksjon i dag er antibiotika, men rundt én av fire pasienter opplever vedvarende symptomer eller tilbakefall av infeksjonen. Overføring av mikrobiota har vist seg mer effektivt enn antibiotika som behandling mot tilbakevendende infeksjon. I dag må pasientene gjennom flere infeksjoner og antibiotikakurer før mikrobiotaterapi er et behandlingsalternativ.

Vår hypotese er at tilførsel av mikrobiota i stedet for, eller i tillegg til, antibiotika er bedre enn antibiotika alene i behandling av førstegangsinfeksjon med Clostridoides difficile og i forebygging av tilbakevendende infeksjon. Dette undersøker vi i to ulike studier.

Delstudier

Studiens logo (illustrasjon: Marion Priebe).

Studie 1: Mikrobiotatransplantasjon som primærbehandling av Clostridoides difficile infeksjon.

Vitenskapelig tittel: COLONIZE - COmparative effectiveness of intestinaL microbiOta versus vaNcomycin for primary c. difficile Infection - randomiZEd Trials.

Studien er registrert i clinicaltrials.gov

Studie 2: Mikrobiotatransplantasjon som forebygging mot tilbakefall av Clostridoides difficile-infeksjon.

Vitenskapelig tittel: RCT of Microbiota Therapy to Prevent Recurrence of Clostridoides difficile Infection after Antibiotic Treatment.

Finansiering

 • Helse Sør-Øst 
 • Norges Forskningsråd 
 • Andre

Samarbeid

 • Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad

 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

 • Vestre Viken HF, Bærum
 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
 • Sykehuset i Telemark, Skien

 • Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand

 • Haukeland sykehus, Bergen
 • Sykehuset i Østfold, Kalnes

 • Ålesund sykehus, Ålesund
 • Levanger sykehus, Levanger
 • Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo

 • Akershus universitetssykehus

 • Nordlandssykehuset, Bodø

 • Diakonhjemmet sykehus, Oslo

 • Fürst medisinske laboratorium, Oslo

 • Sykehuset innlandet, Lillehammer

 • Stavanger universitetssjukehus, Stavanger

Tidslinje

En pilotstudie for studie 1 er avsluttet, se publikasjonen i The New England Journal of Medicine og omtale i New York Times

Hovedstudien startet sommeren 2019 og er planlagt å avslutte innen 2024.

Kilder

Vincent C, Stephens DA, Loo VG, Edens TJ, Behr MA, Dewar K, et al. Reductions in intestinal Clostridiales precede the development of nosocomial Clostridium difficile infection. Microbiome. 2013;1(1):18.

Leffler DA, Lamont JT. Clostridium difficile Infection. N Engl J Med. 2015;373(3):287-8. 

Dubberke ER, Olsen MA. Burden of Clostridium difficile on the healthcare system. Clin Infect Dis. 2012;55.

Khanna S, Pardi DS. The growing incidence and severity of Clostridium difficile infection in inpatient and outpatient settings. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2010;4. 

Barbut F, Richard A, Hamadi K, Chomette V, Burghoffer B, Petit JC. Epidemiology of recurrences or reinfections of Clostridium difficile-associated diarrhea. J Clin Microbiol. 2000;38(6):2386-8. 

Kassam Z, Lee CH, Yuan Y, Hunt RH. Fecal microbiota transplantation for Clostridium difficile infection: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2013;108(4):500-8. 

Senior K. Faecal transplantation for recurrent C difficile diarrhoea. Lancet Infect Dis. 2013;13.

Juul FE, Garborg K, Bretthauer M, et al. Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. N Engl J Med 2018;378:2535-6.

Troeger C, Blacker BF, Khalil IA, et al. Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of diarrhoea in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet Infectious Diseases 2018;18:1211-28.

Publisert 7. nov. 2017 13:12 - Sist endret 25. aug. 2022 12:07