Behandling av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner

Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner.

Illustrasjonsbilde: colourbox

Om prosjektet

En randomisert kontrollert studie: mecillinam vs ibuprofen ved ukomplisert urinveisinfeksjon.

Mål

Prosjektet ønsker å se om ibuprofen vil være et likeverdig behandlingsalternativ til antibiotika, i dette tilfellet mecillinam, i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner.

Bakgrunn

Halvparten av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert blærekatarr i løpet av livet. Blærekatarr er den vanligste bakterieinfeksjonen hos kvinner og tilstanden står for ca 3,5% av alle kontaktårsakene i allmennpraksis. Blærekatarr er ofte smertefullt, og selv om tilstanden ofte går over uten behandling, vet vi at antibiotika gir rask bedring av symptomer. Derfor er dagens standard behandling for blærekatarr en 3-dagers antibiotikakur.


De fleste kvinner som oppsøker lege med symptomer på blærekatarr vil få behandling med antibiotika. Dette bidrar til økt resistens mot antibiotika både på individ- og populasjonsnivå. I denne studien skal vi gjøre en dobbelt blind randomisert kontrollert studie hvor vi sammenligner ibuprofen og mecillinam i behandling av blærekatarr hos ellers friske, ikke-gravide kvinner i alderen 18-60 år. Vi vil først og fremst sammenligne grad av symptomlindring i de to gruppene, men også hvorvidt det er forskjeller i bakterieoppvekst i urinprøvene før og etter behandling i de to gruppene.
 

Dersom vi finner at behandling med ibuprofen gir like rask og god bedring av symptomer som behandling med mecillinam, vil dette kunne redusere bruken av antibiotika både nasjonalt og globalt

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond, Antibiotikasenteret for primærmedisin, Norges forskningsråd

Samarbeid

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i København og Universitetet i Lund

Start - slutt

2013 - 2021

Emneord: UVI, antibiotika
Publisert 27. mai 2013 13:30 - Sist endret 14. jan. 2021 08:55