Vent og se-resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner (avsluttet)

Om prosjektet

Dette er et doktorgradsprosjekt som søker svar på om vent og se-resept er en effektiv og akseptabel strategi for å senke antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis.

Prosjektet består av tre delstudier:

1. Kvalitativ studie om erfaring med vent og se-reseptforskrivning blant deltakerne i KTV-prosjektet.

2. Spørreundersøkelse om bruk av vent og se-resept blant allmennpraktikere og pasienter.

3. Data fra KTV-prosjektet; faktiske bruk av vent og se-resept, samt effekt av en elektronisk påminnelse om vent og se-resept ved antibiotikaforskrivning

Resultater

Vitenskapelige publikasjoner:

Høye S, Frich JC, Lindbæk M. Delayed prescribing for upper respiratory tract infections: a qualitative study of GP's views and experiences. Br J Gen Pract 2010; 60:907-12

Frich JC, Høye S, Lindbæk M, Straand J. General practitioners and tutors` experiences with peer group academic detailing: a qualitative study. BMC Family Practice 2010, 11:12

 

Øvrige publikasjoner med tilknytning til prosjektet:

Gjelstad, Svein; Høye, Sigurd; Straand, Jørund; Brekke, Mette; Dalen, Ingvild & Lindbæk, Morten (2013). Improving antibiotic prescribing in acute respiratory tract infections: cluster randomised trial from Norwegian general practice (prescription peer academic detailing (Rx-PAD) study). BMJ. (British Medical Journal).  ISSN 0959-8146.  347 . doi: 10.1136/bmj.f4403

Høye S. Gode erfaringer med vent og se. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:216

Høye S. Vent og se-resept. Kapittel i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 2008, 24-26

Høye S. Vent og se - om jeg tør be. Utposten 2008; 37(2):20-23

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond

Publisert 28. apr. 2011 11:12 - Sist endret 17. feb. 2020 09:39