English version of this page

Vitamin D-mangel hos immigranter (avsluttet)

Effekt av vitamin D-tilskudd på muskelstyrke, muskelskjelettsmerter og hodepine hos immigranter i Norge. En randomisert, dobbelt blindet, kontrollert studie.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Første del av prosjektet var en deskriptiv studie i egen praksis for å se på forekomst av vitamin D-mangel hos 572 pasienter med tretthet, muskelsmerter og hodepine uten kjent årsak i en 3 års periode fra 2005 og 2007.  Andre del planlegges som en randomisert kontrollert studie for å se på effekt av vitamin D-tilskudd på muskelkraft, smerter og hodepine hos en befolkningsgruppe med lave vitamin D-verdier. For tiden pågår inkludering av deltakere til denne delen av prosjektet.

Mål

Studien vil se på effekt av vitamin D-tilskudd primært på muskelkraft og sekundært på muskelsmerter og hodepine. Det er opprettet biobank. Det vil bli målt andre parametre som kan gi oss informasjon om diabetes og benmetabolismen.

Resultater

Den første studien viste vitamin D-mangel hos 83 % i en pasientgruppe med bakgrunn fra Midt-Østen, Afrika og Sør-Asia som oppsøkte allmennlege med muskelskjelettsmerter, hodepine og tretthet. Vi fant også hypovitaminose D hos 35% av de etnisk norske pasientene.

Bakgrunn

Vitamin D-mangel er hyppig, spesielt hos ikke-vestlige innvandrere i Norge. Vi har fortsatt lite kunnskap om helsekonsekvenser av vitamin D-mangel hos voksne. Det er gjort flere studier som viser økt sykelighet og dødelighet hos pasientgrupper med lave vitamin D-verdier sammenlignet med de med høye vitamin D-verdier. Det er utført langt færre studier om effekt av vitamin D-behandling.

I allmennpraksis møter vi mange pasienter med muskel/skjelettplager og -smerter, og en del leger har hos denne pasientgruppen begynt å måle vitamin D-nivået og gi vitamin D-tilskudd ved mangel. Men vi mangler evidensbasert kunnskap på dette området.

Finansiering

  • Et 4-årig universitetsstipend for perioden 2010-2014

Samarbeid

Start - slutt

2010-2015

 

Publisert 27. apr. 2011 10:54 - Sist endret 1. aug. 2019 10:56

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere