Får internasjonal oppmerksomhet

Norsk forskning på psykososial helse etter hjerneslag blir lagt merke til. Nylig ble forskningen presentert på verdenskongressen for hjerneskade i Toronto og i mai skal prosjektet presenteres på slagkonferanse i Milano.

Ellen Gabrielsen Hjelle står med plakaten som forklarer prosjektet og studien utført.

Ellen Gabrielsen Hjelle var i delegasjonen som dro til Toronto.

Prosjektet som startet opp i 2014 undersøker om en samtalebasert intervensjon påvirker psykososial helse etter hjerneslag.

– De fysiske, kognitive, kommunikative og følelsesmessige konsekvensene av slag er ofte sammensatte og påvirker hverandre. Personer rammet av hjerneslag er i risiko for å utvikle angst, depresjon og sosial isolasjon, forklarer Line Kildal Bragstad, førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap.

Line Kildal Bragstad på talerstolen i Toronto
Line Kildal Bragstad presenterte prosjektet i Toronto

Etter over tre år med datainnsamling er prosjektet nå i en aktiv avslutningsfase med publisering og formidling av erfaringer og resultater. I alt 11 norske sykehus og over 300 personer med hjerneslag har deltatt i studien. Det er gjennomført intervensjoner mellom personer med hjerneslag og spesialopplærte sykepleiere og ergoterapeuter.

Intervensjonen testes utenlands

Intervensjonen skal nå testes ut i Danmark i samarbeid med det norske forskningsteamet. Underveis i prosjektet er det etablert samarbeid med forskningsmiljø i Nederland og England

– Forskere fra prosjektet skal i løpet av våren til Aarhus og gjennomføre to dager med opplæring av sykepleiere. Vi skal også en tur til Nederland i april for å videreføre samarbeidet der. Det er veldig hyggelig at arbeidet vi har lagt ned blir lagt merke til internasjonalt, sier Ellen Gabrielsen Hjelle, ph.d.-stipendiat i prosjektet.

I tillegg til å presentere prosjektet i Toronto har prosjektet også blitt presentert på en konferanse for rehabiliteringssykepleie i Zurich.

Prosjektet ledes av Professor Marit Kirkevold v/avdeling for sykepleievitenskap (UiO) i samarbeid med Professor Unni Sveen ved Oslo Universitetssykehus. Viktige bidragsytere i forskerteamet er Høgskolen i Innlandet og UiT, Norges arktiske universitet.

Les mer om prosjektet Psykososial helse etter hjerneslag

Emneord: Hjerneslag, helseforskning Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 1. apr. 2019 08:12 - Sist endret 1. apr. 2019 08:38