English version of this page

Fikk pris for forskning på kvinners helse

Professor Johanne Sundby har fått Norske kvinners sanitetsforenings kvinnehelseforskningspris for 2019. Sundby har viet karrieren til å jobbe for å utjevne ulikheter i helse, både i Norge og internasjonalt.

Bildet kan inneholde: begivenhet.
Foto: Gabriella Rodriguez, UiO

Hvorfor er det flere kvinner som får brystkreft enn menn og hvorfor begår flere menn selvmord enn kvinner? Dette er spørsmål som opptar prisvinner Sundby.  Kunnskapsgrunnlaget for mye av medisinen er for en mann på 75 kg. Fremdeles blir typiske kvinnesykdommer og mødrehelse nedprioritert.

Johanne Sundby er professor ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse, institutt for helse og samfunn. 

– Selv for de som ikke er opptatt av kjønnsproblematikk i seg selv, er ulikheter i helse et tema som angår oss alle.  Menn og kvinner er ulike, biologisk og sosialt. Det har implikasjoner og ulikheter i helse dreier seg derfor i stor grad om kjønn. Dette er perspektiver som må sterkere inn i både utdanning og forskning, sier Sundby.

Pådriver for endring

Sundby er utdannet lege, med spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer. En viktig del av arbeidet hennes handler om kapasitetsbygging innen mødrehelse internasjonalt, med særlig fokus på Afrika og Asia. Kvinnehelse har også fokus i rollen som veileder og underviser ved UiOs masterprogram International Community Health og ved medisinstudiet. I 1999 ledet hun utvalget bak NOU om kvinners helse i Norge. I 2018 var hun bidragsyter i Forskningsrådets rapport om kvinner og helse.

– Kvinnehelse er et viktig politisk tema. For meg har det vært viktig å jobbe for de svakeste, de som ikke har en stemme, og med de vanskelige problemstillingene, sier Sundby.

Kvinnehelseforskningsprisen fra Norske kvinners sanitetsforeningens blir delt ut årlig. Prisene består av et diplom og 100 000 kroner.

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 13. des. 2019 14:20 - Sist endret 16. des. 2019 15:29