Reisestipend til Helsam-forsker

Nilam Shakeel vant reisestipend på 20.000 fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) under Nidaroskongressen.

Nilam Shakeel er glad vinner av Allmennmedisinsk forskningsfonds reisestipend.

Foto: Lisbeth Nilsen, AMFF

Shakeel, som disputerte i sommer ved Universitetet i Oslo, er fastlege ved Lindeberg legesenter i Oslo. Doktorarbeidet omfatter tre artikler som er publisert i internasjonale tidsskrift. I avhandlingen har hun kartlagt depressive symptomer i svangerskapet og etter fødselen blant kvinner i en multietnisk befolkning i tre Oslo-bydeler. Hun fant at forekomsten av depressive symptomer var mye høyere hos etniske minoritetskvinner enn hos vestlige kvinner.

Komiteen som bedømmer kandidatene til stipendet vurderer forskningen, abstraktet til Nidaroskongressen og presentasjonen på Forskningsdagen – og legger blant annet vekt på originalitet, kvalitet og at forskningen har relevans for allmennmedisinsk praksis. Shakeel konkurrerte mot 19 andre forskere innen allmenn- og samfunnsmedisin.

– Det er veldig hyggelig å få denne prisen, og spesielt siden jeg nå ikke lenger har noen forskningsmidler. Jeg kommer til å forske videre, og reisestipendet betyr at jeg kan fortsette å dra på kongresser, også for å presentere forskningen min, uttaler den glade prisvinneren i intervju med AMFF.

Reisestipend tildeles en forsker som holder på med et doktorarbeid eller som har disputert det siste året. Målet med prisen er å stimulere til allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet.

Les hele saken på AMFF sine nettsider.

Av Lisbeth Nilsen, AMFF
Publisert 31. okt. 2019 15:04 - Sist endret 10. aug. 2021 14:26