Fulbright-stipend til Silje Havrevold Henni

Silje Havrevold Henni har fått Fulbrightstipend som finansierer deler av et ettårig forskeropphold ved Department of Biomedical Informatics, Columbia University i New York.

Silje Havrevold Henni arbeider med å ferdigstille sin doktorgrad ved Avdeling for sykepleievitenskap og det er ønskelig at forskeroppholdet på Columbia skal inngå i et postdoktorprosjekt som fokuserer på å forsterke innbyggersentrerte helseinformatikkressurser med visualiseringer og sanntidsdataanalyse. Fulbrightstipend har en verdi på inntil 200 000 og er forbeholdt fulltidsstudier eller forskning i USA.

Silje Havrevold Henni skal ett år til USA på forskeropphold.  

– Planen er å bruke oppholdet til å spesialiserer meg i datavisualisering, eller nærmere sagt, utvikle ferdigheter i analysemetoder som presenterer personlige og relevante helsedata i et format som er enkelt å forstå, forteller Henni.

Datavisualisering er en metode hvor grafisk presentasjon av informasjon benyttes som verktøy for å fremstille Big Data og kan blant annet brukes til å kommunisere utvikling i helsetrender og mønster, støtte pasienter og helsepersonell til å ta gode helsebeslutninger, samt foreta risikoanalyser.

– Jeg skal lære mer om hvordan vi kan bruke analytisk visualisering av personlig helsedata og informasjon, for slik å gjøre det til et relevant verktøy for å forebygge og fremme god helse og egenhjelp for alle, forteller Henni.

Etter planen er det oppstart for Henni i New York i september 2020. Tiden fram mot oppstart vil bli brukt til å ferdigstille doktorgraden, søke om finansiering til postdoktorprosjektet som det planlagte forskeroppholdet i USA skal inngå som en del av, og forsøke å sette seg godt inn i fagområdet datavisualisering.

Unik kompetansekombinasjon

Fulbright-stipendet gir en verdifull mulighet som ung forsker og oppholdet vil gi Henni en unik kompetansekombinasjon innenfor sykepleievitenskap og biomedisinsk informatikk.

– Læringskurven kommer til å bli bratt, men forskningsoppholdet ved Department of Biomedical Informatics vil gi meg mulighet til å bygge videre på min kunnskap og kompetanse, trekke på ekspertisen og veiledningen til anerkjente forskere innenfor datavisualisering som stimuli til egenmestring av sykdom. I tillegg er prestisjen knyttet til det å få et Fulbrightstipend positivt for omdømme som ung forsker og programme gir unike muligheter for forskningssamarbeid, sier Henni.

Hva gleder du deg mest til med oppholdet?

– Jeg gleder meg mest til å ta til meg ny kunnskap og få lov til å samarbeide med eksperter på datavisualisering. Jeg gleder meg også selvsagt til å få oppleve en annen kultur og et annet forskningsmiljø med forskere fra andre felt enn sykepleie, som er mitt primære felt. En fordel med å få tilbringe et helt år i New York er at jeg vil få mulighet til å oppleve hva byen har å tilby og ikke bare se det som er anbefalt i guidebøker, svarer Henni.

Les mer om stipendordningen på Fulbright Norway sine hjemmesider. 

Publisert 6. feb. 2020 15:01 - Sist endret 19. feb. 2020 09:20