English version of this page

Seksjon for studieadministrasjon Helsam

Seksjonen skal ivareta oppgaver knyttet til administrativ oppfølging av Helsams master og bacehelor program og deler av profesjonsstudiet i medisin (modul 7). Herunder studentinformasjon og veiledning, opptaksarbeid, undervisningsplanlegging, eksamensarbeid, kvalitetssikring av studiene, innreisende og utreisende studenter, saksbehandling samt profilering og rekruttering.

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13100515 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 520105 Vortex, FS m.m.