Sykehjemsbeboere slipper innleggelse

Forskere ved avdeling for allmennmedisin har nylig publisert resultatene fra et stort prosjekt i Vestfold der alle sykehjem fikk opplæring i intravenøs behandling. Saken er også dekket av Aftenposten.

Artikkelen er skrevet av Maria Romøren, Svein Gjelstad og Morten Lindbæk og viser at etter at sykehjemmene fikk opplæring i intravenøs behandling, ble innleggelser på sykehus for intravenøs behandling ble redusert fra 63 til 19%. Behandling på sykehjemmet var ikke assosiert med høyere 30-dagers dødelighet.

Behovet for intravenøs behandling var lav på de fleste sykehjemmene, og sykehjemslederne bekreftet at intravenøs behandling var gjennomførbart uten store endringer i budsjettet.

Studien viser at sykehjemmene tar i bruk intravenøs behandling etter at de har vært gjennom et enkelt, strukturert undervisningsopplegg. Resultatene er så gode at forskerne anbefaler alle sykehjem i hele landet å vurdere om de skal ta i bruk intravenøs behandling.

Av Maria Romøren
Publisert 27. sep. 2017 10:27 - Sist endret 27. sep. 2017 10:27