Fullsatt frokostseminar hos Heled

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi arrangerer i høst frokostseminar. Om lag 90 personer stilte på det første seminaret som omhandlet håndtering av usikkerhet i økonomisk evaluering av legemidler.

Førsteamanuensis Hans Olav Melberg står på scenen og snakker til forsamlingen på seminaret.

Førsteamanuensis Hans Olav Melberg var en av tre forelesere som snakket om håndtering av usikkerhet i økonomisk evaluering av legemidler.

Å foreta en feil beslutning i evaluering av legemidler har konsekvenser i form av tapt helse. Som i alle andre deler av livet, må det vurderes om mer informasjon skal framskaffes før en beslutning tas.

- Vi må ha en avveining mellom forventet verdi av perfekt informasjon og kostnaden ved å innhente mer informasjon, forklarte førsteamanuensis Eline Aas.

Overlevelsesanalyse

Professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen, snakket om overlevelsesanalyse som et utgangspunkt for vurderingene. En rekke faktorer som alder, kjønn, diagnose, geografi og forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig, påvirker pasients muligheter.

Førsteamanuensis Hans Olav Melberg påpekte at evalueringene må ta hensyn til mengden av kostnader som ikke kan reversere, hvor mye mer informasjon videre forskning kan gi og hvor verdifull informasjonen forventes å være.

- Hvorfor er diamanter dyrere enn vann? Pris handler ikke om moral og rettferdighet. Pris bør være slik at man får riktig mengde og blanding mellom ulike ting vi ønsker, sa han.

Er Norge best i norden?

Frokostseminarene til helseledelse og helseøkonomi er åpne for både interne og eksterne. Neste frokostseminar er 11. oktober og vil handle om kvalitet på det norske helsevesenet sammenlignet med de andre nordiske landene. Er Norge best i norden?

 

Publisert 10. sep. 2018 09:21 - Sist endret 12. sep. 2018 07:15