Aktuelle saker

Førsteamanuensis Hans Olav Melberg står på scenen og snakker til forsamlingen på seminaret.
Publisert 10. sep. 2018 09:21

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi arrangerer i høst frokostseminar. Om lag 90 personer stilte på det første seminaret som omhandlet håndtering av usikkerhet i økonomisk evaluering av legemidler.

Mammografi
Publisert 22. jan. 2018 15:51

Den tyske avisen «Die Zeit» uttrykker i en større artikkel støtte for Mette Kalagers forskning og lederartikler om mammografiscreening. Avisen anbefaler den neste tyske regjeringen å avskaffe organisert mammografiscreening i Tyskland.

Per Fugelli på talerstolen
Publisert 19. sep. 2017 11:39

Vi minnes Per som en sjenerøs kollega for alle medarbeidere og som en inspirerende forsker, kollega, veileder, lærer, mentor, formidler og samfunnsdebattant. For mange av oss ble han også en nær venn.

Publisert 1. sep. 2017 18:01

Førsteamanuensis Hans Olav Melberg og professor Jan Frich, begge ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, kommenterer de helsepolitiske programmene til Arbeiderpartiet og Høyre.

Publisert 28. aug. 2017 14:40

Professor Michael Bretthauer i Klinisk Effektforskning ved UiO blir den første Europa-redaktøren i det prestisjetunge tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Tidsskriftet regnes som en av «de fem store» innen generelle medisinske tidsskrift. Bretthauer skal styrke Annals satsing på europeisk forskning. 

Publisert 14. juni 2017 11:58

Styringsmodellen for sykehusene må føre til beslutninger som gjenspeiler befolkningens ønsker og støttes av de ansatte, skriver Jan Frich og medforfattere i en kronikk i Aftenposten 14. juni 2017.

Publisert 13. juni 2017 10:35

Hva er forskjellen på mammografiscreening og screening for tarmkreft? Hvordan foregår det, hvem skal delta og hva er ulempene? Dette får du svar på hvis du lytter på Ekko i P2, sendt mandag 12. juni.

Publisert 23. mai 2017 13:14

Førsteamanuensis og leder for forskningsgruppen Klinisk Effektforskning, Mette Kalager, slår et slag for deling av forskningsdata i siste nummer av Tidsskrift for den norske Legeforening.

Publisert 22. mai 2017 17:54

Mette Kalager fra UiO og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg argumenterer i en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening i dag for omfattende nytenkning av Norges screeningprogrammer og andre folkehelsetiltak.

Publisert 10. mai 2017 15:38

NordICC-studiegruppen ved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus og Sørlandet Sykehus er nominert for beste vitenskapelige arbeid av Felix Burda Award 2017 som skal deles ut i en TV-overført galla på Hotel Adlon i Berlin den 14 mai.

Publisert 10. mars 2017 21:40

HELED-forskere har i samarbeid med kollegaer skrevet en vitenskapelig antologi som belyser aktuelle spørsmål og tema innen helseledelse, organisering, helseøkonomi og helsepolitikk.  

Publisert 9. feb. 2017 15:12

Epigenetiske analyser av stam- og kreftceller, global helse og prehospital akuttmedisin er bare noen av emnene medisinstudentene kan velge mellom. For første gang tilbys valgfrie emner i medisinstudiet.

Illustrasjonsbilde av sykepleier og pasient.
Publisert 20. jan. 2017 04:00

Foreningen MAGIC samarbeider med British Medical Journal. Oppdaterte retningslinjer for behandling når raskere ut til helsepersonell.

kamera
Publisert 13. jan. 2017 12:50

I dag publiseres en norsk forskningsartikkel i BMJ som viser at kvinner over 60 år ikke har nytte av tarmkreftscreening med en av metodene som vurderes innført i Norge. Funnene viser at kjønn og alder har betydning når det gjelder effekt av screening.

Pasienter på venterom
Publisert 26. mai 2016 11:36

Forskere mener at endret registreringspraksis og rydding i ventelistetallene er hovedforklaringen bak nedgang i ventetid ved norske sykehus.

Publisert 6. apr. 2016 13:34

HELED-forskere har skrevet kapitler i ny bokserie om global helseøkonomi og helsepolitikk. Tor Iversen: "Primary Care: Effectiveness and Costs" og " Eline Aas: "Social Capital and Health".

Publisert Mar. 8, 2016 1:21 PM

On March 3rd, the Department of Health Management and Health Economics hosted a seminar entitled ‘Cervical cancer in Norway and Sweden: Current affairs in prevention efforts’. There were more than 40 participants from Norway and Sweden, and speakers from Karolinska Institutet, Harvard University, the Cancer Registry of Norway, and the University of Oslo.

Forsiden til Sykepleien Ledelse 1, 2016
Publisert 18. jan. 2016 14:35

Førsteamanuensis Ivan Spehars betraktninger om ledelsesutvikling i helsevesenet er basert på hans avhandling om ledelse i norske helseforetak. Han intervjuet 30 kliniske ledere i to forskjellige norske helseforetak.

tegning av helsearbeidere som ser på ipad
Publisert 15. jan. 2016 10:30

Forskere ved instituttet utvikler app for å spre ny og troverdig kunnskap.

Publisert 4. des. 2015 15:57

Resultater fra EuroHOPE-prosjektet er et viktig grunnlag for å kunne sammenligne behandlingsutfall ved sykehus og kostnader mellom land.

Publisert 2. nov. 2015 10:01

Ankerskogens folkehelseoppdrag passer dårlig sammen med et tilhørende utsalg fra Norges «ledende» hurtigmatkjede, skriver stipendiat Henning Øien i HA 30.10.15,

Siv Furholm ved PC
Publisert 20. aug. 2015 11:31

Etter ett år med forberedelser har rekruttering av pasienter til EPoS (European Polyp Surveillance Trial) studien startet i Norge og i utlandet. EPoS studien skal inkludere 30.000 pasienter de neste tre årene. Målet med studien er å finne det optimale kontrollopplegg for pasienter som har fått fjernet polypper i tykktarmen.

Lab-testing
Publisert 5. aug. 2015 11:31

Studier viser at den første effektive vaksinen mot ebola er vellykket. Det betyr at utbruddet i Guinea kan være stoppet om et par måneder.

Publisert 5. juli 2015 13:41

Kurset i komparativ helsepolitikk i det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon var lagt til London og Oxford i mai 2015. Formålet var å få et innblikk i Storbritannias helsesystem (National Health Service), reformer og politikkutfordringer, samt å lære om den europeiske dimensjonen i landets helsepolitikk.

Holme og Løberg mottar pris
Publisert 10. juni 2015 13:05

Den norske Fulbright alumniorganisasjonens vitenskapelige komité har tildelt Øyvind Holme og Magnus Løberg prisen for beste forskningsartikkel i 2014. Artikkelen som er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) viser at screeningen var et effektivt tiltak for å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft.