Hvordan bør sykehusene styres?

Styringsmodellen for sykehusene må føre til beslutninger som gjenspeiler befolkningens ønsker og støttes av de ansatte, skriver Jan Frich og medforfattere i en kronikk i Aftenposten 14. juni 2017.

Jan Frich, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, er en av kronikkforfatterne. Foto: Ola Sæther, UiO.

Avveiningen knyttet til valg av fremtidig styringsmodell handler i hovedsak om følgende problemstillinger:

  • Vil tjenesten bli bedre hvis statsrådens reelle ansvar tydeliggjøres og det åpnes for en mer løpende politisk styring i enkeltsaker?
  • Har beslutninger tatt i et departement større legitimitet hos de ansatte enn tilsvarende beslutninger tatt i et foretaksstyre?
  • Vil prosessene frem til beslutninger bli åpnere og i større grad reflektere befolkningens ønsker i en forvaltningsmodell enn i en foretaksmodell?

Pål E. Martinussen, Jon Magnussen, Jan Frich og Karsten Vrangbæk diskuterer disse problemstillingene i en kronikk i Aftenposten 14. juni 2017. Ved utforming av organisatoriske løsninger for spesialisthelsetjenesten må det tas hensyn til at det er nødvendig å utvikle en spesialisthelsetjeneste som kan samhandle godt med primærhelsetjenestene og det kommunale nivået, konkluderer de.

 

 

Publisert 14. juni 2017 11:58 - Sist endret 7. juli 2017 07:42