HELED-forskere får støtte til forskningsprosjekt: Hvordan forebygge livmorhalskreft i en tid med HPV-vaksine

Kreftforeningen støtter Emily Burgers prosjekt med 5 000 000 kroner fra Forskningstildelingen 2018.

Emily Burger holder plankett "Norwegian Cancer Society"
Emily Burger fra Heled har fått midler av Kreftforeningen. Foto: Oddvar Kaarbøe

Målet med prosjektet er å finne strategier som forebygger livmorhalskreft og reduserer sykdomsbyrden, samt effektiv ressursbruk.

Prosjektgruppen vil gjennomføre en rekke analyser, samarbeide tett med kliniske eksperter og beslutningstakere, og ha sterkt fokus på implementering og kommunikasjon av resultatene.

Les mer på Kreftforeningen.no

Publisert 31. okt. 2018 11:42 - Sist endret 26. feb. 2020 09:47