Søkere fra 93 forskjellige land

Den europeiske masteren i helseøkonomi og helseledelse ved Universitetet i Oslo har i 2019 søkere fra 93 forskjellige land.

Svart-hvitt-bilde av fem studenter som smiler og støtter seg på hverandre - to unge kvinner og tre unge menn
Foto: Shutterstock

Masterstudiet European master in Health Economics and Management (Eu-HEM) som tilbys ved Institutt for helse og samfunn er en «joint degree» mellom UiO, University of Bologna, Management Center Innsbruck og Erasmus University Rotterdam. En «joint degree» vil si at studentene får vitnemål fra alle de fire institusjonene som inngår i graden.

– Studiet har alltid vært ettertraktet for internasjonale studenter og for norske studenter som er interessert i internasjonal erfaring i studietiden, men har aldri hatt så bred søkermasse som i år, forklarer programleder Oddvar Kaarbøe.

I 2018 hadde studiet søkere fra 81 ulike land og i 2017 fra 56 ulike land.  

Gode søkertall

Årets opptak viser også en økning i antall søkere. 517 personer har søkt om plass på masterstudiet i 2019. I 2018 var søkertallet 402, mens programmet hadde 246 søkere i 2017.

– Helseindustrien er i en spennende utvikling hva gjelder økonomi, teknologi, demografi og juridiske problemstiller. Dette er en mastergrad med stor arbeidsmarked-relevans for personer som ønsker å arbeide innen sjiktet helseøkonomi og helseledelse både nasjonalt og internasjonalt, sier Kaarbøe.

Programmet har 80 studieplasser fordelt på de fire universitetene.

Mens flere av masterprogrammene ved UiO først har søknadsfrist i april, har Eu-HEM tidlig frist 1. mars, nettopp på grunn av sin internasjonale profil. Det er fremdeles mulig å søke opptak til tilsvarende UiO-master i Health Economics, Policy and Management (Hepma) med frist 15. april.

 

 

 

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 28. mars 2019 10:02 - Sist endret 1. apr. 2019 08:43