Spesialisthelsetjenesten i Norge – dyr og dårlig eller best i verden?

Den norske spesialisthelsetjenesten er blant de beste når det kommer til overlevelse etter slag, hoftebrudd og hjerteinfarkt.  

Terje P. Hagen og Tor Iversen under Heled sitt frokostseminar.

Foto: Thea Cecilie Engelsen, UiO

Dette var konklusjonen til Terje P. Hagen og Tor Iversen under frokostseminaret «Spesialisthelsetjenesten i Norge – dyr og dårlig eller best i verden?»

Hagen og Iversen presenterte deres konklusjoner basert på en komparativ europeisk studie som sammenlignet Norge med Finland, Sverige, Danmark, Italia (Venezia-regionen) og Ungarn.

–  Norge har lavest dødelig blant de landene vi har sammenliknet og også fallende dødelighet over tid, sa Terje P. Hagen. – Men vi observerer også ganske store regionale variasjoner i dødelighet. Dette gjelder for alle landene, sier Terje P. Hagen.

Iversen viste at det bare var små kostnadsforskjeller mellom Norge og Finland i behandlingen av hjerteinfarkt etter justering for lønnsnivået mellom landene.

Satsing på frokostseminar

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi har i høst satt i gang en satsing på frokostseminar. Formålet med seminarene er å belyse og løfte frem aktuell forskning både internt på tvers av avdelingene og mot eksterne aktører.

–  Frokostseminarene er viktig i synliggjøringen av både avdelingen og instituttet. Det er stadig større konkurranse om forskningsmidler og slik er dette en gyllen arena å vise frem forskningen vi gjør på Helsam. På samme tid er dette viktig for innovasjon og samarbeid på tvers av avdelingene, sier avdelingsleder Oddvar Kaarbøe og oppfordrer enda flere Helsam-ansatte å delta på neste seminar.

Det neste seminaret i rekken blir 27. november. Da er det forskningsgruppen Klinisk effektforskning som tar stafettpinnen videre med tema overbehandling.

 

 

 

 

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 15. okt. 2018 09:47 - Sist endret 15. okt. 2018 09:47