Frokostseminar: Tillitens betydning for helsevesen og velferdsordninger

Stramme økonomiske rammer og mange reformer legger press på både ansatte og ledere i helsesektoren. Hvordan påvirker dette tilliten mellom menneskene i sektoren?

foto: colourbox.com

På dette frokostseminaret vil vi diskutere ulike sider ved tillitens betydning for vår oppslutning om velferdsstaten, og hvordan helseprofesjoner og helseledere forholder seg til hverandre. Hva er sammenhengen mellom tillit mellom mennesker og støtte til velferdsordninger? Hva betyr tillit for ledere i helsevesenet?

Påmelding

Innledning ved

  • Dag Wollebæk - statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet.​
  • Helge Skirbekk - medisinsk sosiolog og førsteamanuensis ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Han er spesielt interessert i utvikling av tillitsforhold i helsevesenet, og interesserer seg for tillitens betydning for ledelse, kommunikasjon, læringssituasjoner og generelle samfunnsspørsmål. Han har også redigert boken Tillit i Norge sammen med nå avdøde Harald Grimen​.

 

Arrangør

Forskergruppe: Organisering, ledelse og etikk innen helsevesenet
Publisert 13. sep. 2019 13:42 - Sist endret 17. feb. 2020 09:43