2019

Tidligere

Bildet kan inneholde: Medisinsk prosedyre, Pasient, Sykehus, Medisinsk assistent, Service.
Tid og sted: 11. des. 2019 07:4509:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

Hvordan passer retningslinjer inn i pasientens helsetjeneste? Hjelp og rettesnor - eller tvangstrøye? Vi må utdanne helsepersonell med integritet og kunnskap som ikke tenker "one size fits all".

foto: colourbox.com
Tid og sted: 31. okt. 2019 07:4509:00, Forsamlingssalen ved Harald Schjelderups hus

Stramme økonomiske rammer og mange reformer legger press på både ansatte og ledere i helsesektoren. Hvordan påvirker dette tilliten mellom menneskene i sektoren?

Bildet kan inneholde: Seddel, Stetoskop, Penger, Papir, Øre.
Tid og sted: 15. aug. 2019 09:0016. aug. 2019 13:00, Smalltalk, Ole-Johan Dahls hus, University of Oslo

THE SEMINAR IS FULLY BOOKED AND WE CANNOT ACCEPT MORE PARTICIPANTS

Increased survival from new cancer therapies: How much longer do patients live? Quantifying survival benefits from new cancer therapies is essential when policy makers make reimbursement rules. This seminar will explore some core challenges in health technology assessments.

Tid og sted: 4. apr. 2019 07:4509:00, Seminarrom 6, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a

Effective leadership is vital in implementing and improving high-quality health care at both clinical and system levels. How can leadership training be used to strengthen clinicians’ leadership competencies and improve organizational performance?

Tid og sted: 28. feb. 2019 07:4509:00, Forsamlingssalen ved Harald Schjelderups hus

Endelig en norsk tariff for måling av livskvalitet i økonomisk evaluering: Godt eller veldig godt nytt?

To tomme sykehussenger
Tid og sted: 31. jan. 2019 07:4509:00, Harald Schjelderups hus, Forsamlingssalen

Liggetid blant eldre pasienter etter innføring av samhandlingsreformen tyder på at større sengekapasitet i kommunal sektor muliggjør kortere liggetider i sykehus.  Likevel fattes beslutninger om framtidig kapasitet i de to sektorene av ulike beslutningstakere.

Tid og sted: 11. jan. 2019 08:0015:30, Hotel Bristol, Oslo

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.