Helselederforum 2019

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

foto: Kristin Ellefsen

Program

08:15 Registrering og kaffe/te  
09:00 Regjeringens satsinger Åpning av konferansen ved Statssekretær Anne Bramo, Helse- og omsorgsdepartementet
09:30

Nasjonal e-helsestrategi. Hva får vi til - hva er utfordringene?

Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse

  Benstrekk og kaffepause  
10:30 Helsedata fra og for folket - hvor vanskelig kan det være? Marta Ebbing, fagdirektør, Helse Bergen
11.15 Teknologi utfordrer - er kliniske organisasjoner i stand til å tilpasse seg? Sivija Seres, matematiker, bedriftsutvikler og rådgiver
12:00 LunsjLunsj  
13:10 Teknologi og menneske - Motstand mot endring Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
13:40 Ledelsesutfordringer ved innføring av  velferdsteknologi og avstandsoppfølging i kommunehelsetjenesten Ellen Oldereid, Bydelsdirektør, Bydel Grünerløkka, Oslo kommune
  Benstrekk og kaffepause  
14:30 Endringer på grunn av eller på tross av teknologi? Kjetil Bergsmark, ass. avdelingsoverlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
15:00 En helsesøster med 150 000 kontakter daglig - hvordan og hvorfor er det mulig? Tale Maria Krohn Engvik; Helsesista
15:30 Takk for i dag!  

Programmet til Forum er godkjent og meritterende.

Den norske legeforening: Helselederforum 2019 kan godkjennes for alle spesialister med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Det blir søkt godkjenning også i sykepleierforbundet, fysioterapeutforbundet, psykologiforeningen og tannlegeforeningen. Informasjon legges ut fortløpende.

Deltakeravgift

Kr. 1950,- pr person, inkluderer lunsjbuffet og kaffepauser med servering.

Påmelding innen 25. November 2018

Norsk Forum for Helseledelse

Helselederforum 2018 arrangeres av Norsk Forum for Helseledelse (NFH), som er en alumniorganisasjon for nåværende og tidligere masterstudenter, lærere og andre ansatte ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Instititt for Helse og Samfunn ved UiO.

Medlemmer i alumni møtes torsdag 10. januar til faglig program, generalforssamling og festmiddag.

Arrangør

Norsk Forum for Helseledelse
Publisert 10. okt. 2018 11:46 - Sist endret 11. apr. 2019 09:28