Digitalt frokostseminar: Ledelse under korona

COVID-19 har alt som kjennetegner omfattende kriser og katastrofer. Den er kompleks, den er dynamisk, og det er stor grad av usikkerhet. Hvordan utøves ledelse i en slik krise, hvordan sikrer man at befolkningen har tillit til informasjonen som blir gitt, og hvordan kommer en tilbake til normalen?

foto: colourbox.com

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi har invitert viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst til å reflektere rundt tema ledelse under korona/krise. Frich er også professor II ved avdelingen.

Webinaret vil bli tatt opp og gjort offentlig tilgjengelig i etterkant. For å få tilgang til webinaret, vennligst registrer deg i forkant.

Registrer deg her

 

Innledning ved Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Forberedt kommentar av førsteamanuensis Helge Skirbekk, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Åpen runde med spørsmål og kommentarer. 

 

Arrangør

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, v/ forskningsprosjektet NORCHER

Kontakt: Kristi Brinkmann Lenander

Mer om oss

Dette seminaret er del av Avdeling for helseledelse og helseøkonomi sin serie av frokostseminarer. Denne gangen er det miljøet bak avdelingens storsatsing Norsk senter for helsetjenesteforskning (NORCHER) som sammen med forskergruppen Home står bak arrangementet.

NORCHER, et prosjekt støttet av Norges forskningsråd, utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om ulike tjenestemodeller og hvilken effekt disse har på folks tilgang til helsetjenester, på kvalitet og kostnadseffektivitet.

Publisert 29. mai 2020 10:15 - Sist endret 5. juni 2020 13:32