2020

Tidligere

foto: colourbox.com
Tid og sted: 10. juni 2020 09:0010:00, Zoom

COVID-19 har alt som kjennetegner omfattende kriser og katastrofer. Den er kompleks, den er dynamisk, og det er stor grad av usikkerhet. Hvordan utøves ledelse i en slik krise, hvordan sikrer man at befolkningen har tillit til informasjonen som blir gitt, og hvordan kommer en tilbake til normalen?

Tid og sted: 18. mars 2020 07:4509:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a, Inngang 1

Dette arrangementet er avlyst.