Siste publikasjoner - Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (2021). Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022926. 256 s.
 • Oksholm, Trine & Borge, Christine Råheim (2021). Lungesykepleie. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033939. 259 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbrække, Kari Nyheim (2021). Profesjoner, profesjonelle relasjoner og kjønn.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Rethinking cancer survivorship. Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita & Mehus, Grete (2021). The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway .
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita & Mehus, Grete (2021). The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway .
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Investigating narrative citizenship in the context of cancer.
 • Houge, Anette Bringedal & Lønning, Moa N. (2021). A random system? How Norway (fails to) organize health services to rehabilitate torture survivors. International Law Grrls.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2021). Når offeret blir forbryter. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Borgen, Jorunn Spord; Rugseth, Gro & Bjorbækmo, Wenche (2021). ‘Children at risk’ in public health policy; what is at risk?
 • Houge, Anette Bringedal; Johannessen, Helen Maria; Laugerud, Solveig & Hennum, Ragnhild Helene (2021). Evidently Rape - Medisinsk, legal og allmenn forståelse av fysiske bevis i voldtektssaker. Bevis. ISSN 0803-3544. s. 29–32.
 • Houge, Anette Bringedal (2021). Den utilstrekkelige jussen. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Mengshoel, Anne Marit (2021). Nedstenging og normalitet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Lindberg, Maren Falch; Bergvad, Ingvild Buset; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners & Rognsvåg, Turid (2021). Bakgrunn for MultiKnee studien.
 • Larsen, Elna Hamilton; Mellblom, Anneli; Wahl, Astrid Klopstad; Ruud, Ellen & Lie, Hanne Cathrine (2021). Transitioning to survivorship - Healthcare Professionals views on the off- treatment transition for adolescents with cancer.
 • Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (2021). Noen forskningsdesign ved evaluering av intervensjoner eller kliniske tiltak. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 106–123.
 • Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (2021). Finansiering av forskning. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 239–247.
 • Lerdal, Anners & Rustøen, Tone (2021). Formidling av forskning. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 52–70.
 • Lerdal, Anners (2021). Etikk og personvern i forskning. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 124–137.
 • Marthe Kristin, Nereng & Lerdal, Anners (2021). Kunnskapsbasert praksis og tjenesteforbedring i kommunale helse- og omsorgstjenester. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 198–224.
 • Lerdal, Anners & Rustøen, Tone (2021). Hvordan skrive en god forskningssøknad. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 225–238.
 • Lerdal, Anners & Rustøen, Tone (2021). Hvordan bygge formell kompetanse og skrive en CV. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 153–159.
 • Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (2021). Hvordan bygge opp gode forskningsgrupper og sterke miljøer for forskning. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 71–84.
 • Clarke, Sara & Lerdal, Anners (2021). Kildekritikk og litteratursøk. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 178–197.
 • Lindberg, Maren Falch; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone; Cooper, Bruce A; Aamodt, Arild & Lerdal, Anners (2021). Chronic pain profiles and associated risk factors following total knee arthroplasty - a prospective observational study.
 • Rehman, Yasser; Lindberg, Maren Falch; Arnljot, Kristine; Gay, Caryl; Lerdal, Anners & Aamodt, Arild (2021). More Severe Radiographic Osteoarthritis Is Associated With Increased Improvement in Patients’ Health State Following a Total Knee Arthroplasty.
 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita & Mehus, Grete (2021). The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway.
 • Lindberg, Maren Falch; Rustøen, Tone; Cooper, Bruce A; Aamodt, Arild & Lerdal, Anners Vetle (2021). Authors’ reply to the comment by Riddle et al. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. doi: 10.1002/ejp.1756
 • Schweitz, Turid Undebakke; Lindberg, Maren Falch; Aamodt, Arild; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2021). Preoperative symptoms as risk factors for non-response to total knee arthroplasty.
 • Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Lindberg, Maren Falch; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners; Bergvad, Ingvild Buset & Frøyen Lillegård, Julianne Helene (2021). Hva kan jeg forvente dersom jeg bli med i MultiKnee studien?
 • Solbrække, Kari Nyheim (2021). Om autoetnografisk metode. Eksempelfrå egen forsking .
 • Feiring, Marte & Mengshoel, Anne Marit (2021). Co-production of recovery.
 • Houge, Anette Bringedal (2021). Rettsoppgjørets utilstrekkelighet.
 • Hämäläinen, Soile; Mehus, Grete; Musial, Frauke; Schirmer, Henrik; Olsen, Torjer Andreas & Graff, Ola [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier.
 • Petterson, Tamara; Mengshoel, Anne Marit & Tollefsrud, Inger Elisabeth (2021). Hvordan skal helsepersonell møte pasienter med usikre diagnoser? Fontene. ISSN 0805-5432.
 • Storrøsten, Kaja & Mengshoel, Anne Marit (2021). Professorens metode: Bedre liv med fibromyalgi. [Avis]. Dagbladet.
 • Gay, Caryl; Berg, Søren; Hansen, Aleksander Grande; Ihle-Hansen, Hege; Johansen Skogestad, Ingrid & Stubberud, Jan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fatigue and sleep apnea three months after first-ever stroke.
 • Eik, Hedda; Ahlsen, Birgitte & Firing, Hedda (2020). Hva nå. Fibromyalgi og rehabilitering. Fortellinger om samhandling og sammenheng .
 • Astrup, Guro Lindviksmoen; Rohde, Gudrun E.; Rimehaug, Stein Arne; Andersen, Marit Helen; Bernklev, Tomm & Bjordal, Kristin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Comparing the use of patient-reported outcomes in clinical studies in Europe in 2008 and 2018; a literature review.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Imageries of self: Guilty plea statements in sexual violence cases at the ICTY. International Law Grrls.
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn; Ruud, Torleif & Lerdal, Anners Vetle (2020). Patient characteristics and factors associated with post-treatment work participation in a Norwegian return to work programme for common mental disorders. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin