English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold & Salamonsen, Anita (2019). Patient pathways as social drama: A qualitative study of cancer trajectories from the patient’s perspective. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.
  • Fauske, Lena; Bondevik, Hilde; Ahlberg, Karin & Bjørndal, Arild (2019). Identifying bone sarcoma survivors facing psychosocial challenges. A study of trajectories following treatment. European Journal of Cancer Care.  ISSN 0961-5423. . doi: 10.1111/ecc.13119
  • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug & Helseth, Sølvi (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s11136-019-02214-9
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Stedkode: 521000