English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Skoglund, Jeanette & Salamonsen, Anita (2020). "Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3).
  • Skoglund, Jeanette & Salamonsen, Anita (2020). "Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3).
  • Salamonsen, Anita (2020). Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering (1 av 3).
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Stedkode: 521000