English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Borge, Christine Råheim; Osborne, Richard H; Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Leine, Marit & Wahl, Astrid Klopstad (2021). Exploring patients’ and health professionals’ perspectives on health literacy needs in the context of chronic obstructive pulmonary disease.. Chronic Illness.  ISSN 1742-3953.
  • Wahl, Astrid Klopstad; Osborne, Richard H; Larsen, Marie Hamilton; Andersen, Marit Helen; Holter, Ingrid Asbjørnsen & Borge, Christine Råheim (2021). Exploring health literacy needs in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Associations between demographic, clinical variables, psychological well-being and health literacy. Heart & Lung.  ISSN 0147-9563.
  • Gulseth, Eirik; Urdal, Andreas; Andersen, Marit Helen; Diseth, Trond H; Aksnes, Gunnar; Emblem, Ragnhild & Wæhre, Anne (2021). High satisfaction on genital self-perception and sexual function in healthy Norwegian male adolescents.. Journal of Pediatric Urology.  ISSN 1477-5131.
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo Stedkode: 521000