English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Moseng, Tuva; Dagfinrud, Hanne Solveig; Bodegom-Vos, Leti van; Dziedzic, Krysia; Hagen, Kåre Birger; Natvig, Bård; Røtterud, Jan H; Vlieland, Thea P.M. Vliet & Østerås, Nina (2020). Low adherence to exercise may have influenced the proportion of OMERACT-OARSI responders in an integrated osteoarthritis care model: secondary analyses from a cluster-randomised stepped-wedge trial. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474. . doi: 10.1186/s12891-020-03235-z Vis sammendrag
  • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita & Mehus, Grete (2020). The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Nordic Journal of Arts, Culture and Health.  2(1), s 22- 37 . doi: 10.18261/issn.2535-7913-2020-01-03
  • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola & Salamonsen, Anita (2020). Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study.
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Stedkode: 521000