English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Røen, Irene Mari; Husebø, Bettina & Tangen, Gro Gujord (2020). Trajectories of physical performance in nursing home residents with dementia. Aging Clinical and Experimental Research.  ISSN 1594-0667. . doi: https://doi.org/10.1007/s40520-020-01499-y
  • Holmen, Heidi; Hamilton Larsen, Marie; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte; Andersen, Marit Helen; Råheim Borge, Christine; Eik, Hedda; Wahl, Astrid Klopstad & Mengshoel, Anne Marit (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.
  • Lerdal, Anners (2020). Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205538573.  80 s.
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Stedkode: 521000