Aktuelle saker

Publisert 13. jan. 2020 08:51

I desember ble det klart at det tverrfaglige prosjektet “INOREG: Inovations in use Of Register data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases” får midler fra NFR gjennom HELSEVEL.

Bildet kan inneholde: Begivenhet.
Publisert 7. juni 2019 10:57

Avdeling for helsevitenskap hadde sin spede begynnelse ved opprettelsen av hovedfag i helsefag i 1995. Gjennom en samtale mellom tidligere og nåværende avdelingsleder, får du et innblikk i  historien til faget, avdelingen og menneskene bak.