Camilla Grøver Aukrust

Ph.d prosjektet gjennomføres over seks år, i kombinasjon med 50% klinisk arbeid ved Rikshospitalet. Prosjektet er tilknyttet Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved UiO og omhandler barnehydrocephalus i Malawi.

Faglige interesser

Camilla G. Aukrust er utdannet sykepleier og har jobbet klinisk på nevrokirurgisk overvåkning ved Rikshospitalet, OUS, siden 2007. Hennes PhD arbeid knytter seg til den nevrokirurgiske diagnosen hydrocephalus hos barn i Malawi.

 • Global helse
 • Global kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Hydrocephalus
 • Kompetansebygging
 • Folkehelse
 • Helsetjenesteforskning

Bakgrunn

 • Cand.Mag i idéhistorie, UiO
 • Bachelor i sykepleie, Diakonova
 • M.Phil i International Community Health, UiO

Priser

 • Andreplass for “Beste Poster” på Global Health Norway seminar I Bergen, 2019.
 • Nominert for prisen; beste master oppgave ved UiO knyttet til FN´s bærekraftsmål, 2019

Verv

 • Signatory theme leader for Global Surgery and Anaesthesia, Centre for Global Health, UiO

Samarbeid

Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 17. des. 2019 14:20 - Sist endret 5. mai 2020 13:41