Carl Tollef Solberg

Bilde av Carl Tollef Solberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Fast ansatt forsker II i 100 % stilling på EIH-prosjektet ved SME. Jeg er opptatt av helseprioriteringer, medisinsk etikk, døden og helsemål – og ikke minst hvordan vi kan bringe denne kunnskapen ut i helsevesenet. Jeg formidler forskningen min på radio, podcaster, forskningsblogger og i aviser.

Undervisning

MED3050 – Medisinsk etikk

SME4110 – Teorier og metoder

Bakgrunn

Lege, filosof og forsker. PhD innen medisinsk etikk. Opptatt av formidling. Klinisk erfaring fra mange ulike områder i helsevesenet.

2019–2020. Postdoktor, BCEPS, IGS, UiB. 

2017–2019. LIS1-lege, Ahus Universitetssykehus og Skedsmo kommune. 

2015–2018. PhD, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Medlem av affilieringsprogrammet ved CSMN (SFF), Universitetet i Oslo. 

2016 april–juni, nov. og mars 2017.  Forskningsopphold (recognized students programme og visitor) Universitetet i Oxford. 

2008–2014. Cand. Med, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

2012–2014. Forskerlinjen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

2010–2013. Master i filosofi, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Lübeck våren og sommeren 2011. 

2008–2010. Bachelor i filosofi og idehistorie, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Aarhus høsten 2009. 

Priser

2017 – Sparebank 1 Ringerike Hadelands talentstipend

Samarbeid

Jeg samarbeider nasjonalt med BCEPS, Universitetet i Bergen og HØKH på Akershus Universitetssykehus, og internasjonalt med enkeltforskere på Oxford, Harvard og NIH.

Publikasjoner

 • Jølstad, Borgar & Solberg, Carl Tollef (2022). Reciprocity as an Argument for Prioritizing Healthcare Workers for the COVID-19 Vaccine. De Ethica. ISSN 2001-8819.
 • Solberg, Carl Tollef; Tranvåg, Eirik Joakim & Magelssen, Morten (2022). Attitudes towards priority setting in the norwegian health care system: a general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1), s. 1–8. doi: 10.1186/s12913-022-07806-9.
 • Feiring, Eli & Solberg, Carl Tollef (2021). Priority setting of COVID-19 vaccines in Norway: Advice and process (English translation) . Michael. ISSN 1893-9651. 28, s. 49–59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horn, Sindre August; Barra, Mathias; Norheim, Ole Frithjof & Solberg, Carl Tollef (2021). Public health priority setting: A case for priority to the worse off in well-being during the COVID-19 pandemic. Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. 15(2), s. 5–15. doi: 10.5324/eip.v15i2.4097. Fulltekst i vitenarkiv
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2021). Verdien av mening og meningsløshet. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 56(4), s. 178–190. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2021-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli & Solberg, Carl Tollef (2021). Prioritering av koronavaksine: Råd og prosess. Michael. ISSN 1893-9651. 18(28), s. 49–59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl, Silje Langseth; Vaksdal, Rebekka Hylland; Barra, Mathias; Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2021). Abortion and multifetal pregnancy reduction: An ethical comparison (English translation). Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. 15(1), s. 51–73. doi: 10.5324/eip.v15i1.3980. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horn, Sindre August; Jølstad, Odd Borgar; Barra, Georg Mathias Honoré & Solberg, Carl Tollef (2021). Er covid-19 alvorlig? Det norske alvorlighetskriteriet for helseprioriteringer i møte med en pandemi. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 24(2), s. 1–14. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Ti moralske utfordringer under en pandemi. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 3(21), s. 64–67. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solberg, Carl Tollef; Barra, Mathias & Robberstad, Bjarne (2020). Should we discount future health benefits? Pro et contra (English translation) . Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 02–03(55), s. 1–28. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03-07.
 • Solberg, Amalie; Muller, Karl Erik & Solberg, Carl Tollef (2020). Kunstig intelligens og den fremtidige legekunsten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(2), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.19.0779.
 • Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Muller, Karl Erik; Gamlund, Espen; Norheim, Ole Frithjof & Barra, Mathias (2020). The devils in the DALY: Prevailing evaluative assumptions. Public Health Ethics. ISSN 1754-9973. 13(3), s. 259–274. doi: 10.1093/phe/phaa030.
 • Solberg, Carl Tollef; Barra, Mathias & Robberstad, Bjarne (2020). Bør vi diskontere fremtidige helsegevinster? Pro et contra . Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 55(2–3), s. 170–184. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03-07.
 • Gamlund, Espen; Muller, Karl Erik; Paquet, Kathrine Knarvik & Solberg, Carl Tollef (2020). Mandatory childhood vaccination: Should Norway follow? Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. s. 7–27. doi: 10.5324/eip.v14i1.3316.
 • Barra, Mathias; Broqvist, Mari; Gustavsson, Erik; Henriksson, Martin; Juth, Niklas & Sandman, Lars [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Do not despair about severity—yet. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 0(0), s. 1–2. doi: 10.1136/medethics-2019-105870.
 • Millum, Joseph; Gamlund, Espen; Ngamasana, Emery & Solberg, Carl Tollef (2019). Age and the Disvalue of Death. I Norheim, Ole Frithjof; Emanuel, Ezekiel J. & Millum, Joseph (Red.), Global Health Priority-Setting: Beyond Cost-Effectiveness . Oxford University Press. ISSN 9780190912765. s. 239–261. doi: 10.1093/oso/9780190912765.001.0001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2020). Hva er DØDEN. Universitetsforlaget. ISBN 9788215042718. 153 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solberg, Carl Tollef (2022). Klare for å ta imot saker . [Internett]. Drammen Kommune.
 • Solberg, Carl Tollef & Brækhus, Leni Aurora (2022). Studie: En av tre vil ha «ja» til dyr og lite effektiv medisin. [Avis]. Dagens Medisin.
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Hva er etikk? .
 • Solberg, Carl Tollef (2022). SME-modellen (forelesning) .
 • Søndbø, Mildrid Hagrønning; Magelssen, Morten; Solberg, Carl Tollef; Luther, Iren Mari & Sørlie, Christine Haga (2022). Vi må sette etikken i høysetet. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 110(88475), s. e1–e7. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88475.
 • Torjusen, Marius Lamberg; Solberg, Carl Tollef; Barra, Mathias & Feiring, Eli (2022). Priority setting in Norwegian municipal health and care services: A content analysis of policy documents. BMJ Global Health. ISSN 2059-7908. 7. doi: 10.1136/bmjgh-2022-ISPH.73.
 • Horn, Sindre August & Solberg, Carl Tollef (2022). Priority setting across different levels of decision-making: the way forward. BMJ Global Health. ISSN 2059-7908. 7. doi: 10.1136/bmjgh-2022-ISPH.101.
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2022). Det er altfor mange urealistiske forventninger til psykiatrien (republisering i nettavis). Nettavisen.
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2022). A. Malkomsen og C.T. Solberg svarer . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(5). doi: 10.4045/tidsskr.22.0174.
 • Magelssen, Morten & Solberg, Carl Tollef (2022). Bør dødshjelp legaliseres i Norge? Fem spor i dødshjelpsdebatten.
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Prioriteringer under pandemien .
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Konsekvensetikk og rettferdighetsteori .
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2022). Psychiatry's crisis of expectations (English translation). Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.21.0895.
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2022). Psykiatriens forventningskrise. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 3(142), s. 202–204. doi: 10.4045/tidsskr.21.0895.
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Etikkarbeid .
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Prioritering i helsetjenesten.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Hvor går grensen for helsepersonells forpliktelser – under en pandemi og ellers?
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Etiske Teorier: Metaetikk og Normativ Etikk .
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Etiske dilemmaer i møte med covid-19.
 • Barra, Mathias; Stenmarck, Mille Sofie; Jølstad, Odd Borgar; Torjusen, Marius Lamberg; Horn, Sindre August & Solberg, Carl Tollef [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). SEVPRI Rådgiverpanelseminar.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Filosofiens rolle i helseprioriteringer .
 • Hartvedt, Eilif Guldvog; Winther, Hannah; Sterri, Aksel Braanen; Betzonich-Wilken, Per; Bauhn, Per & Watzl, Sebastian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Koronavaksine: Bør folkehelse trumfe selvbestemmelse? [Tidsskrift]. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2021). Døden i kulturen. [Avis]. Klassekampen.
 • Horn, Sindre August & Solberg, Carl Tollef (2021). Prioriteringer under en pandemi.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Koronavaksinasjon av barn: Etiske betrakninger .
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Introduksjon: Prioriteringer og rettferdighet – HELSAM301.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Commentary on "Geographical variation in compulsory hospitalisation" .
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Severity as a moral qualifier of disease .
 • Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2021). Newborns or young adults? What we have and what we could have .
 • Mårdalen, Irene & Solberg, Carl Tollef (2021). 10 etiske dilemmaer under lupen: Bør fysioterapeuter behandle covid-19-pasienter selv om smitteutstyret er dårlig? [Tidsskrift]. Fysioterapeuten.
 • Solberg, Carl Tollef; Gamlund, Espen & Stormyren Larsen, Selma (2021). Livet er en knapp ressurs . [Avis]. Klassekampen.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Vaksineprioriteringer.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Konsekvensetikk og rettferdighetsteori.
 • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef & Schei, Edvin (2020). På tide å vurdere aktiv dødshjelp i Norge. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2020). Den aktualiserte døden. Digitalt bokbad. .
 • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef & Jeanette Andrea, Søderstrøm (2020). En samtale med filosofene/forfatterne bak boka "Hva er døden." . [Internett]. I lys av døden - podcast.
 • Gamlund, Espen; Muller, Karl Erik; Solberg, Amalie C. & Solberg, Carl Tollef (2020). Heroes in white? (English translation) . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0702.
 • Gamlund, Espen; Muller, Karl Erik; Solberg, Amalie C. & Solberg, Carl Tollef (2020). Helter i hvitt? . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 15(27), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0702.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Hva er døden.
 • Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Norheim, Ole Frithjof & Barra, Georg Mathias Honore (2020). Helseprioriteringer under en pandemi. Agenda Magasin.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Naturalism.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Reductionism .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Scientific Explanations .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Falsification.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Conjecture and Refutation.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Hva er døden .
 • Barra, Mathias & Solberg, Carl Tollef (2020). SEVPRI.
 • Bøhn, Einar Duenger; Solberg, Carl Tollef; Melsom, Kaja & Østby, Hilde (2020). Meningen med livet, døden, husarbeidet og ettermælet. [Tidsskrift]. Fri Tanke .
 • Barra, Mathias & Solberg, Carl Tollef (2020). Presentation of SEVPRI .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Concepts, Classifications and Definitions .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Language and Reality II.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Language and Reality I.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Research Ethics: Laws, Regulations and Guidelines.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Research Ethics: Ethical Theories.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Scientific Misconduct.
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Etiske teorier .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Hva skal vi med helseprioriteringer? .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Historical Examples of Bad Ethics .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). What is science? .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Presentation of HELVIT300 .
 • Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2020). Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg om døden . [Internett]. Universitetsforlagets Podcast .
 • Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Norheim, Ole Frithjof & Barra, Georg Mathias Honore (2020). Helseprioriteringer under en pandemi. Agenda Magasin.
 • Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2020). Should we fear death? (Oxford University Press-blog) .
 • Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2020). Døden rykker nærmere. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 1–2.
 • Barra, Mathias; Norheim, Ole Frithjof & Solberg, Carl Tollef (2020). Severity and priority setting in health care (populærvitenskapelig fremstilling, Forskningsrådet) .
 • Gamlund, Espen; Muller, Karl Erik; Solberg, Amalie C. & Solberg, Carl Tollef (2020). Dette handler om deg! (Blogg for politisk filosofi) .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Forskningsetikk .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Vitenskapelig uredelighet: Forfalskning, fabrikkering og plagiering .
 • Barra, Mathias; Broqvist, Mari; Gustavsson, Erik; Henriksson, Martin; Juth, Niklas & Sandman, Lars [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Why care about severity? (Journal of medical ethics blog). .
 • Barra, Mathias; Norheim, Ole Frithjof & Solberg, Carl Tollef (2020). Norske helseprioriteringer på ramme alvor: Hva nå? (Blogg for politisk filosofi) .
 • Solberg, Carl Tollef (2020). Forebyggingens etikk: Fremtidens tankesett? Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. s. 1–5.
 • Amalie C., Solberg; Muller, Karl Erik & Solberg, Carl Tollef (2020). Artificial intelligence and the future art of medicine (English translation) . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.19.0779.
 • Amalie C., Solberg; Muller, Karl Erik & Solberg, Carl Tollef (2020). Kunstig intelligens og den fremtidige legekunsten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 2(140), s. 123–124. doi: 10.4045/tidsskr.19.0779.
 • Gamlund, Espen & Solberg, Carl Tollef (2019). Hva er døden. Kapittel 3: Livshjelp eller dødshjelp?
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Refleksjoner omkring verdighet, samfunnsøkonomi og presedensvirkninger ved kremering av hjerteimplantater (oppdatert rapport) . gravplasskultur.no.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). (U)verdighet, samfunnsøkonomi og presedensvirkninger ved kremering av hjerteimplantater: Svar på oppdrag: 9210ILL. Barne- og familiedepartementet .
 • Husum, Tonje Lossius; Dahlberg, Jørgen; Jorem, Jacob; Solberg, Carl Tollef & Pedersen, Reidar (2021). Høringssvar fra Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, til «Høringsnotat om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget». Regjeringen.no.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Etiske betrakninger rundt kremering av hjerteimplantater . Senter for medisinsk etikk .
 • Runa, Askeland Hougen; Solberg, Carl Tollef & Horn, Sindre August (2021). Priority setting in health care: The moral basis for prioritising the severely ill. Universitetet i Bergen.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Norwegian Institute of Public Health. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Folkehelseinstituttet, Koronavaksinasjonsprogrammet. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2020 13:08 - Sist endret 5. nov. 2020 11:19