Carl Tollef Solberg

Bilde av Carl Tollef Solberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Fast ansatt forsker II i 100 % stilling på EIH-prosjektet ved SME. Jeg er opptatt av helseprioriteringer, medisinsk etikk, døden og helsemål – og ikke minst hvordan vi kan bringe denne kunnskapen ut i helsevesenet. Jeg formidler forskningen min på radio, podcaster, forskningsblogger og i aviser.

Undervisning

MED3050 – Medisinsk etikk

SME4110 – Teorier og metoder

Bakgrunn

Lege, filosof og forsker. PhD innen medisinsk etikk. Opptatt av formidling. Klinisk erfaring fra mange ulike områder i helsevesenet.

2019–2020. Postdoktor, BCEPS, IGS, UiB. 

2017–2019. LIS1-lege, Ahus Universitetssykehus og Skedsmo kommune. 

2015–2018. PhD, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Medlem av affilieringsprogrammet ved CSMN (SFF), Universitetet i Oslo. 

2016 april–juni, nov. og mars 2017.  Forskningsopphold (recognized students programme og visitor) Universitetet i Oxford. 

2008–2014. Cand. Med, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

2012–2014. Forskerlinjen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

2010–2013. Master i filosofi, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Lübeck våren og sommeren 2011. 

2008–2010. Bachelor i filosofi og idehistorie, Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Aarhus høsten 2009. 

Priser

2017 – Sparebank 1 Ringerike Hadelands talentstipend

Samarbeid

Jeg samarbeider nasjonalt med BCEPS, Universitetet i Bergen og HØKH på Akershus Universitetssykehus, og internasjonalt med enkeltforskere på Oxford, Harvard og NIH.

Publisert 3. nov. 2020 13:08 - Sist endret 5. nov. 2020 11:19