Eli Feiring

Bilde av Eli Feiring
English version of this page
Telefon +47 22850528
Mobiltelefon +47 98413965
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Etikk og offentlig politikkutforming
 • Rettigheter og demokratisk legitimitet
 • Ressursfordeling, prioritering
 • Sosial ulikhet og helse
 • Risikomedisin, livsstil og ansvar
 • Paternalisme

Veiledning

 • Som over
 • Organisasjonsstudier
 • Kunnskapsinformert politikk
 • Kvalitative metoder

Undervisning

 • HLED 1102 Helsetjenesten i samfunnet
 • HMED 1103 Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten
 • HADM 4001 Metode og statistikk
 • HME 4208 Just Health Care
 • HME 4211 Evidence Informed Health Policy
 • HMM 4104B Qualitative Methods

Bakgrunn

Eli Feiring er dr.polit. i statsvitenskap fra UiO (2004). Hun har vært tilknyttet Avdeling for helseledelse og helseøkonomi som førsteamanuensis fra 2008. Tidligere har hun vært post. doc. ved Instiuttt for statvitenskap, UiO. Hun har vært ansatt som forsker og stipendiat ved Forskningsstiftelsen Fafo og som studentstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har også bakgrunn fra sentralforvaltningen og har vært sekretær for flere offentlige utredningsutvalg.

Hjemmeside

Verv

 • Medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst Norge (REK Sør-Øst).

Samarbeid

 • NNPE – Nordic Network on Political Ethics
Emneord: Ressursfordeling, Prioritering i helsetjenesten

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Feiring, Eli (2020). Horizon scanning in health service research.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Fystro, Joar; Traina, Gloria & Feiring, Eli (2019). Hypersensitive Reluctance to Address Issues of Responsibility in Childhood Obesity? .
 • Feiring, Eli (2014). Helsevesenets vedvarende floker. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 3, s. 383–386.
 • Feiring, Eli (2012). Maksimal pris på helse.
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på helse.
 • Feiring, Eli (2012). Demokratiet og rettsliggjrøing av velferdspolitikken.
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2011). Healthcare moderates impact of socioeconomic status on self-rated health.
 • Feiring, Eli (2008). Forsikringsselskaper og genetisk informasjon. [Internett]. Nytt fra Norges forskningsråd.
 • Feiring, Eli (2008). Usunn livsstil - hva så? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Feiring, Eli (2008). Hvem har ansvaret for følgene av usunn livsstil?
 • Feiring, Eli (2007). Rettighetsfesting av eldreomsorg. [Avis]. Morgenbladet.
 • Feiring, Eli (2007). Distributional justice: Theory and measurement. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48.
 • Feiring, Eli (2007). Rettighetsfesting som styringsverktøy.
 • Feiring, Eli (2004). Rasjonering av helsehjelp. [Avis]. Klassekampen.
 • Feiring, Eli (1998). Er ventelisteordningen bare tull? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Folkehelseinstituttet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli (2005). Virkninger av rettighetslovgivning - en kunnskapsoversikt. Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Feiring, Eli (2004). Rettferdig rasjonering av sykehusbehandling. Om den norske modellen for prioritering mellom pasienter med behov for spesialisert helsehjelp. Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo.
 • Falkum, Eivind; Feiring, Eli & Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. Forskningsstiftelsen Fafo. ISSN 82-7422-153-2.
 • Feiring, Eli (1992). Rettferdig fordeling - en analyse av debatten om sosial rettferdighet. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 22. sep. 2021 13:30