Hedda Eik

Bilde av Hedda Eik
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

-Sykdomsfortellinger

-Bedringsprosesser

-Kvinnehelse

-Langvarige muskel og skjelettplager

-Ungdomshelse

Undervisning

Jeg underviser i kvalitativ metode og analyse av kvalitative data

Jeg veileder studenter på master og PhD nivå
...

Bakgrunn

-Postdoktor UiO 2022-

- Førsteamanuensis OsloMet 2017-

- Stipendiat UiO 2010-2016

- Fysioterapeut i sykehus og privat praksis 1996-2010

- Fysioterapiutdannig EFOM, Paris 1993-1996

-Grunn og mellomfag Fransk, Ped.grunnfag

 

..

Verv

 • Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiO, representant for midlertidig ansatte,
  Jan 2022-
 • Vitenskapelig komite Fysioterapikongressen 2022
 • Leder, Phd Forum, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO, Okt 2015 - Juni 2016
 • Styremedlem, PhD Forum, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO,Sept 2014- Oct 2015


...

 

Publikasjoner

 • Larsen, Marie Hamilton; Mengshoel, Anne Marit; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Ahlsen, Birgitte & Dahl, Kari Gire [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). "A bit of everything": Health literacy interventions in chronic conditions - a systematic review. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2022.05.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Grotle, Margreth; Løchting, Ida; Solli, Rune & Sowden, Gail [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Implementing a Stratified Vocational Advice Intervention for People on Sick Leave with Musculoskeletal Disorders: A Multimethod Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. doi: 10.1007/s10926-021-10007-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finsen, Mari; Haugstad, Gro Killi & Eik, Hedda (2021). "Fra sirkus til seier": Erfaringer med fysisk aktivitet for brukere innen rus og psykiatri. En intervjustudie. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 88(5), s. 54–59.
 • Foldal, Vegard ; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger & Bagøien, Gunnhild [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. 31, s. 785–795. doi: 10.1007/s10926-021-09964-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte & Andersen, Marit Helen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). En balansegang: helsepersonells erfaringer med mennesker med kronisk sykdom - en oversiktsartikkel av kvalitative studier . Best Practice Nordic. ISSN 2597-226X.
 • Løchting, Ida; Grotle, Margreth; Storheim, Kjersti; Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge & Fors, Egil Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Complex return to work process – caseworkers’ experiences of facilitating return to work for individuals on sick leave due to musculoskeletal disorders. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 20. doi: 10.1186/s12889-020-09804-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sylliaas, Hilde; Solgård Svendsen, Thomas; Langaas, Anne & Eik, Hedda (2020). Hvordan tilpasses fysioterapipraksis til sårbare brukergrupper? Fysioterapitilnærminger belyst gjennom teorier om tilfriskning og sosial bevisstgjøring. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 8, s. 18–22.
 • Eik, Hedda; Kirkevold, Marit; Solbrække, Kari Nyheim & Mengshoel, Anne Marit (2020). Rebuilding a tolerable life: narratives of women recovered from fibromyalgia. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. s. 1–11. doi: 10.1080/09593985.2020.1830454.
 • Aanesen, Fiona; Berg, Rigmor; Løchting, Ida; Tingulstad, Alexander; Eik, Hedda & Storheim, Kjersti [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Motivational interviewing and return to work for people with musculoskeletal disorders: A systematic mapping review. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. s. 1–9. doi: 10.1007/s10926-020-09892-0.
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte & Andersen, Marit Helen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. doi: 10.1186/s12913-019-4826-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sætre, Elisabeth & Eik, Hedda (2019). Flexible bodies-Restricted lives: A qualitative exploratory study of embodiment in living with joint hypermobility syndrome/Ehlers-Danlos syndrome, hypermobility type. Musculoskeletal Care. ISSN 1478-2189. 1(8). doi: 10.1002/msc.1407.
 • Mengshoel, Anne Marit & Grape, Hedda Eik (2017). Rethinking physiotherapy for patients With fibromyalgia - lessons learnt from qualitative studies. Physical Therapy Reviews. ISSN 1083-3196. 22(5-6). doi: 10.1080/10833196.217.1377975. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2017). Tiredness and fatigue during processes of illness and recovery: A qualitative study of women recovered from fibromyalgia syndrome. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 33(1), s. 31–40. doi: 10.1080/09593985.2016.1247933.
 • Langaas, Anne; Grape, Hedda Eik; Sylliaas, Hilde; Hokstad, Jostein Mathisen & Hethey, Tina-Marie (2016). Om å bli venn med hverdagen - erfaringer fra å delta i gatefotball. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 83(9), s. 22–27.
 • Grape, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2015). Staying Healthy From Fibromyalgia Is Ongoing Hard Work. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 25(5), s. 679–688. doi: 10.1177/1049732314557333.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holmen, Heidi; Mengshoel, Anne Marit; Thoresen, Lisbeth; Larsen, Marie Hamilton; Eik, Hedda & Borge, Christine Råheim (2021). En ubetydelig brikke. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Aanesen, Fiona; Berg, Rigmor; Løchting, Ida; Tingulstad, Alexander; Eik, Hedda & Storheim, Kjersti [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Systematic mapping review. Motivational interviewing and return to work for people with musculoskeletal disorders.
 • Eik, Hedda; Ahlsen, Birgitte & Firing, Hedda (2020). Hva nå. Fibromyalgi og rehabilitering. Fortellinger om samhandling og sammenheng .
 • Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Løchting, Ida; Grotle, Margreth; Solli, Rune & Wynne-Jones, Gwenllian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Prosessevaluering av et skreddersydd arbeidsrettet samtaletiltak for sykmeldte med muskel- og skjelettplager.
 • Eik, Hedda (2020). Å bli frisk og forbli frisk fra fibromyalgi -en kompleks prosess.
 • Eik, Hedda & Løchten, Ida (2020). Nav-veilederes erfaringer med oppfølging av sykemeldte klienter med muskel-skjelettdiagnose .
 • Ahlsen, Birgitte & Eik, Hedda (2019). Nordic Network for Narratives in Medicine.
 • Aanesen, Fiona; Berg, Rigmor; Løchting, Ida; Tingulstad, Alexander; Eik, Hedda & Storheim, Kjersti [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Motiverende intervju og retur til arbeid for personer med muskel og skjelettplager. En systematisk kartleggingsoversikt .
 • Eik, Hedda; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit & Mengshoel, Anne Marit (2018). Å gjennvinne et akseptabelt liv- tilfriskningsprosesser fra fibromyalgi.
 • Langaas, Anne; Sylliaas, Hilde & Eik, Hedda (2018). Å bli venn med hverdagen - erfaringer med gatefotball som arena for bevegelse og sosial integrering .
 • Sylliaas, Hilde; Langaas, Anne Gudrun & Eik, Hedda (2018). 'Å BLI VENN MED HVERDAGEN - ERFARINGER MED GATEFOTBALL SOM ARENA FOR BEVEGELSE OG SOSIAL INTEGRERING.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. okt. 2021 09:02 - Sist endret 5. juli 2022 11:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper