Lene Lunde

Bilde av Lene Lunde
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert systematisk og praksisnær kunnskapsutvikling i helsefaglig utdanning. I mitt doktorgradsarbeid skal jeg studere simulering som strategi for å trene studenter i tverrprofesjonelt samarbeid i kliniske, ofte subakutte, situasjoner (scenarier) som håndteres i primærhelsetjenesten. Vi skal utvikle og gjennomføre simuleringsscenarier hvor studentene løser praksisnære situasjoner fra primærhelsetjenesten gjennom simulering. Tidligere har jeg jobbet med utvikling av teknologi i helsetjenesten i flere prosjekter på UiO. Jeg har også lang erfaring med smittevern, antibiotikabruk og antibiotikaresistens fra klinisk praksis.

Undervisning

Jeg har hatt flere postere og innlegg på konferanser knyttet til prosjektene jeg har jobbet med. I tillegg har jeg undervist mye innenfor smittevern, multiresistente bakterier og infeksjonssykepleie til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Utdanning

 • Mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, 2013
 • Klinisk spesialist i sykepleie fra NSF, 2009
 • Etterutdanning i sykepleie til kritisk syke, Diakonova høgskole, 2007

Arbeidserfaring

 • 2016-2018: Forsker i prosjektene
  • SUCCESS– Successful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in Dementia Care – et europeisk AAL prosjekt, ASV, Helsam, UiO
  • Klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for opplæring av studenter og ansatte i primærhelsetjenesten (e-læring), Helsam, UiO
 • 2015 –2016: Forsker i prosjektet
  • CarerSupport – Platform for Informal Carers' Training, Tele-consulting and Collaboration – et europeisk AAL prosjekt, ASV, Helsam, UiO
 • 2006-2016: Fagutviklingssykepleier, Infeksjonsposten, Bærum Sykehus, Vestre Viken
 • 2001-2006: Sykepleier, Medisin 1, Bærum Sykehus

Verv

 • 2015-> leder i Buskerud Gymnastikk og Turnkrets
 • 2007-> Leder i Tranby Turn

Publikasjoner

Lunde L, Moen A. (2014) Sykepleieres kunnskap og adferd ved sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier. Sykepleien Forskning 2014; 3

Intervju I Sykepleien 09/2015 om antibiotikaresistens

 • Kristensen, Dorte Vesterager; Johnsen, Nina T.; Amthor, Karl-Friedrich; Lunde, Lene; Strømmen, Lene Beate; Vestby, Eva Marie & Hagberg, Guri (2020). Validert oversettelse av NIHSS med kulturell tilpasning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82736
 • Lunde, Lene; Baerheim, Anders; Johannessen, Ane; Aase, Ingunn; Almendingen, Kari; Andersen, Irene Aasen; Bengtsson, Rutt Venke; Brenna, Sissel Johansson; Hauksdottir, Nanna; Steinsbekk, Aslak & Rosvold, Elin Olaug (2020). Evidence of validity for the Norwegian version of the interprofessional collaborative competency attainment survey (ICCAS). Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  s 1- 8 . doi: 10.1080/13561820.2020.1791806 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Lunde, Lene (2020). En avatar som brobygger: fra forskningsfunn til pårørendestøtte.
 • Lunde, Lene; Brænd, Anja Maria; Jakobsen, Rune Bruhn; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2020). Simulation strengthens interprofessional collaboration for healthcare students in primary care. Vis sammendrag
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn; Brænd, Anja Maria & Rosvold, Elin Olaug (2020). Simulering styrker tverrfaglig samarbeid i helsefaglig utdanning.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn & Rosvold, Elin Olaug (2019). Using simulation to train interprofessional collaboration for healthcare students in primary care.
 • Janson, Astri Letnes; Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). MOOC -Styrke veiledningskompetanse i primærhelsetjenesten-.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn; Eide, Hilde & Rosvold, Elin Olaug (2018). KlinPrim – MOOC for systematisk klinisk vurdering og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). Erfaringer med utvikling av en MOOC (massivt, åpent onlinekurs) for studenter og ansatte i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). Learning clinical assessment and interdisciplinary team collaboration in primary care. MOOC for healthcare practitioners and students. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  250 . doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-68 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). MOOC (Massive Open Online Course) to improve clinical assessment skills and interdisciplinary collaboration in primary care.
 • Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). Clinical assessment and interdisciplinary collaboration in primary care. Use of a massive, open, online course (MOOC) to train students and health personnel.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Øsp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn; Eide, Hilde & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – Ny e-læringsressurs til studenter og ansatte i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – rettet mot livslang læring i arbeidslivet og helsevesenet.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – utvikling av nye e-læringsressurser.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). Utvikling av artikkel - skriveseminar.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Spiru, Luiza; Andrushevich, Aliaksei & Duzha, Armend (2017). CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Spiru, Luiza; Andrushevich, Aliaksei & Duzha, Armend (2017). CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia. P01.41. Alzheimer Europe. . doi: http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/PO1-Living-with-dementia
 • Lunde, Lene; Holmene, Birgitte & Moen, Anne (2016). CarerSupport - Internettbasert plattform for pårørende til personer med demens..
 • Lunde, Lene & Moen, Anne (2016). CarerSupport -an innovative approach to informal carers’ training and collaboration..
 • Lunde, Lene & Moen, Anne (2015). Kunnskap om multiresistente bakterier gir sykepleiere trygghet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. okt. 2015 08:27 - Sist endret 19. juni 2019 10:40