Maria Romøren

Bilde av Maria Romøren
English version of this page
Telefon +47 57839000
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Holder på med en PostDoc i sykehjemsmedisin med hovedfokus på 1. Intravenøs behandling og 2. Etiske problemstillinger. Har en doktorgrad på seksuelt overførbare infeksjoner blant gravide i Botswana.

Priser

Kongens gullmedalje for doktorgraden ”Improving public healtn control of sexually transmitted infections in developing countries”, 2010.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Romøren, Maria & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Preliminary results from interviews with patients and relatives (their experiences with the intervention).
 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2021). Presentasjon "Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study". Hvordan involvere fastlegene i forhåndssamtaler?
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid .
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Romøren, Maria (2019). Etiske utfordringer ved intravenøs behandling av sykehjemspasienter.
 • Romøren, Maria & Norheim, Irene (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Romøren, Maria & Pedersen, Reidar (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark.
 • Romøren, Maria & Norheim, Irene (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid - status høst 2019.
 • Romøren, Maria (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Vestfold.
 • Romøren, Maria (2018). En pasient – to verdener: Sykehjemsleger og sykehuslegers beskrivelser av samhandling om sykehjemspasienter.
 • Romøren, Maria (2018). En pasient – to verdener. Sykehjemsleger og sykehuslegers beskrivelser av samhandling om sykehjemspasienter.
 • Romøren, Maria (2018). A structured training program for health workers in intravenous treatment with fluids and antibiotics in nursing homes: A modified stepped-wedge cluster-randomized trial to reduce hospital admissions.
 • Dysthe, Bjørg Elise Tønnesen; Lødøen, Gjertrud; Romøren, Maria & Lindbæk, Morten (2018). Klamydiaepidemien som viste seg å være feilregistreringer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.17.0965
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Dommerud, Tine & Romøren, Maria (2017). Ny behandling på sykehjem fører til kraftig reduksjon i innleggelser på sykehus. [Avis]. Aftenposten.
 • Solvang, Fredrik & Romøren, Maria (2017). Dagsnytt 18: Debatt av artikkelen En pasient, to verdener (http://tidsskriftet.no/2017/02/originalartikkel/en-pasient-verdener-samhandling-mellom-sykehjemsleger-og-sykehusleger). [TV]. NRK.
 • Hanger, Mari Rian & Romøren, Maria (2017). Reduserte innleggelser hos pasienter på sykehjem. [Fagblad]. Dagens Medisin.
 • Romøren, Maria; Juvkam, kari Hilde & Moi, Harald (2015). Mycoplasma genitalium i allmennpraksis – bare en pille hvis det er ille? Utposten. ISSN 0800-5680. 6.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Romøren, Maria & Lindbæk, Morten (2010). Safety of macrolides during pregnancy – with special focus on erythromycin and congenital heart malformations.
 • Dommerud, Tine & Romøren, Maria (2010). Bedre med intravenøst på sykehjemmet. [Fagblad]. Dagens Medisin.
 • Romøren, Maria & Sundby, Johanne (2006). Where is the humility for the limitations of research? Clinical Infectious Diseases. ISSN 1058-4838. 42, s. 888–888.
 • Romøren, Maria (2004). Detection of curable sexually transmitted infections in antenatal care in Botswana.
 • Romøren, Maria (2001). Introducing laboratory analysis to the management of STDs in Botswana -is it feasible?
 • Romøren, Maria (2001). Sexually transmitted disease management in Botswana-a need for improvement?
 • Romøren, Maria (1999). Sexually transmitted infections among females in Botswana.
 • Romøren, Maria (1999). Evaluation of the Syndromic Approach to diagnose sexually transmitted infections among pregnant women in Botswana.
 • Romøren, Maria & Nyrerød, Hans Christian (1995). Enjoyment, responsibility and change. NORAD.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. jan. 2015 10:18 - Sist endret 26. jan. 2015 10:18