English version of this page

Bedre Pårørendesamarbeid

Implementering av anbefalinger for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer.

helsepersonell i samtale med pasient og pårørende

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mål

Hovedmålet med dette prosjektet er å bedre samarbeidet mellom pårørende, pasienten/brukeren og de profesjonelle, og slik bedre den psykososiale helsen til brukerne og pårørende, samt kvaliteten på tjenestene. Det vil skje gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge i hvilke grad utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid ved psykoselidelser blir brukt.
 • Undersøke hemmere og fremmere for godt pårørendesamarbeid på ulike nivå.  
 • Utforske de viktigste etiske utfordringene og hvordan disse kan håndteres.
 • Forbedre implementeringen av utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid.
 • Undersøke betydningen av bedre implementering av familiesamarbeid for brukerne, pårørende, ansatte og tjenestene.
 • Undersøke om gevinstene ved bedre familiesamarbeid står i forhold til kostnadene.

Resultater

Bakgrunn

Ved alvorlige psykiske problemer er det viktig å få til et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og de profesjonelle. Psykoedukativt familiesamarbeid er en av de best dokumenterte behandlingsmetodene ved alvorlige psykiske problemer, og kan gi:

 • bedre helse og livskvalitet for brukeren og de pårørende
 • øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene
 • støtte og veiledning til de pårørende

Norge har hatt nasjonale retningslinjer for pårørendesamarbeid i flere år, både generelt og spesielt for behandling av psykoselidelser. Disse anbefalingene er imidlertid i varierende grad tatt i bruk.

Hva skal vi gjøre?

15 enheter på DPS-nivå (distriktspsykiatriske sentre) ble med høsten 2018 og skal være med i prosjektet i ca. 2 år. Halvparten av enhetene får ekstra implementeringsstøtte i intervensjonsperioden (1,5 år f.o.m. 1. april 2019) etter loddtrekning. De andre enhetene får ekstra implementeringsstøtte etter intervensjonsperioden. Ved hver enhet vil pasienter med deres nærmeste pårørende bli inkludert i studien etter informert samtykke.

Finansiering

 • NFR

Samarbeid

 • Ahus
 • OsloMet
 • TIPS Sør-Øst
 • Helse Fonna
 • Vestre Viken
 • Sykehuset Vestfold HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Oslo Universitetssykehus

Alle delene av prosjektet vil foregå i tett samarbeid med representanter for de pårørende, brukerne, ansatte og tjenestestedene. Se mer informasjon på clinicaltrials.gov

Start - slutt

2017 - 2021

Publikasjoner

 • Lars Hestmark; Maria Romøren; Kristin S. Heiervang; Bente Weimand; Torleif Ruud; Reidun Norvoll; Kristiane Myckland Hansson; Irene Norheim; Eline Aas; Elisabeth Geke Marjan Landeweer & Reidar Pedersen (2020). Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  20:934, s 1- 15

Se alle arbeider i Cristin

 • Reidar Pedersen (2020). Pårørende, I: Morten Magelssen; Reidar Pedersen; Lillian Lillemoen & Reidun Førde (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  6.  s 72 - 82
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Lars Hestmark; Maria Romøren & Kristin S. Heiervang (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Lars Hestmark; Kristin S. Heiervang & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Lars Hestmark; Kristin S. Heiervang & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen (2020). Om taushetsplikten og pårørende.
 • Reidar Pedersen; Kristin S. Heiervang; Kristiane Myckland Hansson; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark; Kristiane Myckland Hansson & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristin S. Heiervang; Kristiane Myckland Hansson; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Kristiane Myckland Hansson; Reidar Pedersen; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Kristiane Myckland Hansson (2020). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) - Et eksempel på systematisk forbedringsarbeid i psykisk helsevern. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
 • Irene Norheim (2020). Implementeringstøtte kontrollenhetene i BPS.
 • Reidar Pedersen (2020). Erfaringer med Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) -Om BPS og noen foreløpige forskningsfunn.
 • Kristiane Myckland Hansson (2020). Taushetsplikten i pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser..
 • Kristiane Myckland Hansson (2020). Undervisning i pårørendesamarbeid og etikk på masteremne SME4210 (halv dag).
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Kristin S. Heiervang; Lars Hestmark & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen; Kristiane Myckland Hansson; Lars Hestmark; Kristin S. Heiervang & Maria Romøren (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Reidar Pedersen (2020). Presentasjon BPS og implementeringsstøtte til kontrollenhet (Kongsberg DPS).
 • Kristiane Myckland Hansson (2020). Hemmere og fremmere for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser- Med utgangspunkt i forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS).
 •  (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid.
 •  (2020). Nettside: Bedre Pårørendesamarbeid.
 •  (2020). Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19?.
 •  (2020). Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet.
 • Reidar Pedersen; Kristin Lie Romm; Inger Stølan Hymer; Irene Norheim; Marit Holter; Wenche Hegelstad & Kristin Hatløy (2020). Pårørende nedprioriteres. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Reidar Pedersen (2019). Om prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Reidar Pedersen (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Reidar Pedersen (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Reidar Pedersen (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Reidar Pedersen (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Reidar Pedersen (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Reidar Pedersen (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon.
 • Reidar Pedersen (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Reidar Pedersen (2019). Undervisning psykiatri og etikk.
 • Reidar Pedersen (2019). Samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av tvang i somatikk og psykisk helsevern.
 • Kristiane Myckland Hansson (2019). Bedre PårørendeSamarbeid (BPS)- Barrierer for pårørendesamarbeid knyttet til informasjon og dokumentasjon.
 • Kristiane Myckland Hansson (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Maria Romøren & Irene Norheim (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Maria Romøren & Irene Norheim (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid - status høst 2019.
 • Maria Romøren & Reidar Pedersen (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark.
 • Maria Romøren (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Vestfold.
 • Kristiane Myckland Hansson (2019). Bedre pårørendesamarbeid (BPS). Et forbedrings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Kristiane Myckland Hansson (2019). Barriers to family involvement in mental health care during severe mental illness.
 • Reidar Pedersen (2018). Pårørendearbeid.
 • Reidar Pedersen (2018). Bedre PårørendeSamarbeid - presentasjon av prosjektet.
 • Reidar Pedersen (2017). Implementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer .
 • Reidar Pedersen (2017). A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. nov. 2017 11:39 - Sist endret 18. jan. 2021 10:11

Kontakt

Prosjektleder: Reidar Pedersen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere