nilams

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Minoritetshelse
 • Depresjon blant gravide
 • Postpartumdepresjon
 • Allmennpraksis

Bakgrunn

 • Stipendiat ved avd.for allmennmedisisin  ved UIO og fastlege  Lindeberg legesenter
 • Barneavdelingen Haugesund sjukehus
 • Allmennlege Stovner legesenter
 • Uteksaminert fra medisinstudiet 2006

Priser

Forskerprisen fra allmennmedisinsk forskningsutvalg, AFU under PMU i 2012 for prosjektet : «forekomsten av og prediktorer for svangerskapsdepresjon i en multietnisk befolkning»

Publikasjoner

 • Shakeel, Nilam; Richardsen, Kåre Rønn; Martinsen, Egil Wilhelm; Eberhard-Gran, Malin; Slinning, Kari & Jenum, Anne Karen (2018). Physical activity in pregnancy and postpartum depressive symptoms in a multiethnic cohort. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  236, s 93- 100 . doi: 10.1016/j.jad.2018.04.081 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shakeel, Nilam; Sletner, Line; Falk, Ragnhild Sørum; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm; Jenum, Anne Karen & Eberhard-Gran, Malin (2018). Prevalence of postpartum depressive symptoms in a multiethnic population and the role of ethnicity and integration. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  241, s 49- 58 . doi: 10.1016/j.jad.2018.07.056 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Waage, Christin; Falk, Ragnhild Sørum; Sommer, Christine; Mørkrid, Kjersti; Richardsen, Kåre Rønn; Bærug, Anne Bergljot; Shakeel, Nilam; Birkeland, Kåre I. & Jenum, Anne Karen (2016). Ethnic differences in postpartum weight retention: a Norwegian cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  123(5), s 699- 708 . doi: 10.1111/1471-0528.13321 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Sletner, Line; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm; Holme, Ingar Morten K & Jenum, Anne Karen (2015). A prospective cohort study of depression in pregnancy, prevalence and risk factors in a multi-ethnic population. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  15(5) . doi: 10.1186/s12884-014-0420-0 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Martinsen, Egil Wilhelm; Slinning, Kari & Jenum, Anne Karen (2019). Depressive symptoms in pregnant and postpartum women.
 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Richardsen, Kåre Rønn; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm & Jenum, Anne Karen (2017). Physical Activity and postpartum depression in a multiethnic cohort.
 • Richardsen, Kåre Rønn; Berntsen, Sveinung; Ommundsen, Yngvar; Martinsen, Egil Wilhelm; Shakeel, Nilam & Jenum, Anne Karen (2016). Associations between psychosocial factors and physical activity during pregnancy across different ethnic groups.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2016 09:44 - Sist endret 6. juni 2019 13:20

Prosjekter