Trygve Skonnord

Bilde av Trygve Skonnord
English version of this page
Telefon +47 22844679
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Jeg er generelt opptatt av faget allmennmedisin og fastlegens unike plass i helsevesenet med nærhet til pasientene.

Dessuten er jeg spesielt opptatt av muskel- skjelett-lidelser og andre smertetilstander.

Forskningsmessig er jeg opptatt av metodeutvikling i randomiserte kontrollerte studier (RCT) i primærhelsetjenesten, inkludert bruk av digitale hjelpemidler i datainnsamlingen.

Min PhD dreier seg om bruk av akupunktur ved akutte korsryggsmerter i allmennpraksis, samt metodeutvikling i RCTer.

Undervisning

 • Forelesning "Vondt i rygg og nakke", Modul 4.
 • Forelesning og gruppeinstruktør i undersøkelse av muskel-skjelett-lidelser i allmennpraksis, Modul 3.
 • Forelesning og gruppeinstruktør i undersøkelse av muskel-skjelett-lidelser i allmennpraksis, Modul 7.
 • Forelesning "Langvarige smerter", Modul 8.

Bakgrunn

Etter turnustjeneste i Arendal og Valle i Setesdal, var jeg kommunelege I og II i Valle i Setesdal i tilsammen 5 år. Fra 2001 har jeg vært fastlege ved Re legegruppe i Re kommune, fra 2020 Tønsberg kommune. Jeg har også vært tilsynslege ved sykehjem i mange år. Fra 2003 og i ett år jobbet jeg som assistentlege ved Nordre Vestfold DPS, Holmestrand. Fra 2008 har jeg drevet med forskning ved siden av praksisen.

Fra april 2020 undervisningsleder for allmennmedisin. 

Priser

 • Samspill- og rekrutteringsprisen for 2018, Norsk Forening for Smertemedisin, Legeforeningen.

Verv

 • Leder i Referansegruppe for smertemedisin, Norsk Forening for Allmennmedisin.
 • Leder av Hovedkomiteen for Primærmedisinsk uke (PMU).

Samarbeid

 • Veiledere: Arne Fetveit, Mette Brekke og Atle Klovning, Avdeling for allmennmedisin, HELSAM, UiO.
 • Forskningssamarbeid med Holgeir Skjeie, Avdeling for allmennmedisin, HELSAM, UiO. Akupunktur ved spedbarnskolikk.
 • Samarbeid med Margreth Grotle, seniorforsker, Formidlingsenheten for muskel- og skjelettsykdommer (Formi).
 • Medveileder for Hans-Christian Myklestul: Ultralyd i norsk allmennpraksis. 
Emneord: allmennmedisin, akupunktur, rygg, ryggsmerter, smerter, spedbarnskolikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; Zwart, John-Anker; Hartvigsen, Jan; Skonnord, Trygve T.; Vigdal, Ørjan Nesse & Grotle, Margreth (2020). Korsryggsmerter - tid for å endre praksis. Utposten.  ISSN 0800-5680.  49(5), s 6- 7
 • Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; Zwart, John-Anker; Hartvigsen, Jan; Skonnord, Trygve T.; Vigdal, Ørjan Nesse & Grotle, Margreth (2020). Korsryggsmerter - tid for å endre praksis!. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  87(4), s 39- 40
 • Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; Zwart, John-Anker; Hartvigsen, Jan; Skonnord, Trygve T.; Vigdal, Ørjan Nesse & Grotle, Margreth (2020). Korsryggsmerter - tid for å endre praksis. Ryggstøtten.  ISSN 1500-757X.
 • Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; Zwart, John-Anker; Hartvigsen, Jan; Skonnord, Trygve T.; Vigdal, Ørjan Nesse & Grotle, Margreth (2020). Mens vi venter på nye retningslinjer for behandling av korsryggsmerter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.20.0181
 • Myklestul, Hans-Christian; Skonnord, Trygve T. & Brekke, Mette (2019). AFU-prosjektbeskrivelse.
 • Myklestul, Hans-Christian; Skonnord, Trygve T. & Brekke, Mette (2019). The UNG study: Ultrasound in Norwegian General practice, a prevalence study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth; Aas, Eline; Mdala, Ibrahimu & Fetveit, Arne (2019). Acupuncture for acute nonspecific low back pain: A randomised, controlled, multicentre intervention study in general practice — the Acuback study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth; Aas, Eline; Mdala, Ibrahimu & Fetveit, Arne (2019). The ACUBACK study: Acupuncture for acute non-specific low back pain.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth; Aas, Eline; Mdala, Ibrahimu & Fetveit, Arne (2019). The ACUBACK study: Acupuncture for acute non-specific low back pain.
 • Skonnord, Trygve T. (2018). Smertepasienten i primærhelsetjenesten: Hva kan fastlegen gjøre og hvordan samhandle bedre med spesialisthelsetjenesten?.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Klovning, Atle & Fetveit, Arne (2018). ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis..
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth & Fetveit, Arne (2018). ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis..
 • Røysland, Kjetil & Skonnord, Trygve T. (2017). Exercise for secondary prevention of nonspecific low back pain: A literature search..
 • Skonnord, Trygve T.; Gjelstad, Svein; Larsen, Lars Bruun & Stenström, Per (2017). e-research: Changes and challenges in the use of digital tools in primary care research..
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn; Fetveit, Arne; Brekke, Mette; Skjeie, Holgeir & Klovning, Atle (2016). Survey Email Scheduling And Monitoring in eRCTs (SESAMe): a digital tool to improve data collection in clinical trials..
 • Landgren, Kajsa; Raith, Wolfgang; Schmölzer, Georg M.; Skjeie, Holgeir & Skonnord, Trygve T. (2015). Acupuncture in the treatment of infantile colic. The Italian Journal of Pediatrics.  ISSN 1720-8424. . doi: 10.1186/s13052-014-0105-3
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2015). Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn; Fetveit, Arne; Brekke, Mette & Klovning, Atle (2015). SESAMe: Opening doors to improved digital data collection, enabling large randomised controlled trials in general practice. An inductive software development process..
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Acupuncture for infantile colic.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Acupuncture in infantile colic-is it advisable? Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomizedcontrolled multicentre trial in general practice.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Infants and acupuncture-is it advisable? The ST36 study of infantile colic.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Response to Letter to the Editor. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  32(1), s 52- 52 . doi: 10.3109/02813432.2014.892305
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn & Klovning, Atle (2014). Development of the Survey Email Scheduler (SES) software: A research tool that may improve data collection in clinical trials in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn & Klovning, Atle (2014). Utvikling av Survey Email Scheduler (SES) software; et verktøy som kan forbedre datainnsamlingen i kliniske studier i allmennpraksis.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice - the ACUBACK study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice - the ACUBACK study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: a protocol for a randomised, controlled multicentre intervention study in general practice--the Acuback Study.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn & Klovning, Atle (2013). Development of the Survey Email Scheduler (SES) software; A tool that can improve data collection in clinical trials in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn & Klovning, Atle (2013). Development of the Survey Email Scheduler (SES) software; A tool that can improve data collection in clinical trials in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Akupunktur for akutte korsryggsmerter - en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennmedisin - ACUBACK-studien. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(7), s 35- 35
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Akupunktur for akutte korsryggsmerter - en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien.
 • Skonnord, Trygve T. (2011). Acuback - en planlagt RCT på akutte korsryggsmerter.
 • Gjørven, Julie & Skonnord, Trygve T. (2010). Stikk mot kolikk. Foreldre og barn.  ISSN 0332-513X.  (8), s 96- 97
 • Skjeie, Holgeir & Skonnord, Trygve T. (2010). How to make GPs work in research projects for free. Challenges and roadblocks in setting up scientific protocols in environments not normally suited for it. The ongoing ST 36 infant colic project in Norway.
 • Skjeie, Holgeir & Skonnord, Trygve T. (2010). Slik gjorde jeg det. Akupunktur mot kolikk.
 • Skonnord, Trygve T. & Brekke, Mette (2008). Effekt av akupunktur ved spedbarnskolikk. Utposten.  ISSN 0800-5680.  37(6), s 41- 41

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. sep. 2012 09:45 - Sist endret 30. juli 2020 10:08

Prosjekter