English version of this page

Akupunkturbehandling av spebarnskolikk i allmennpraksis (avsluttet)

Forskningsmetode, behandlingseffekt og forklaringsmodeller

Om prosjektet

Spedbarnskolikk er en ufarlig, men plagsom og dårlig forstått lidelse i spedbarnets første levemåneder, og det finnes ingen klare og entydige behandlingsanbefalinger for denne tilstanden. Akupunkturbehandling er en hyppig brukt metode ved spedbarnskolikk. Norske allmennmedisinere med akupunkturutdanning bruker en enkel standardisert akupunkturmetodikk i behandlingen av denne tilstanden.

Mål

Prosjektet ønsker

1) å beskrive elementer av nødvendig metodeutvikling ved randomiserte kontrollerte akupunkturstudier vedrørende spebarn

2) å undersøke med en multisenter-RCT hvorvidt standardisert akupunkturbehandling av spebarnskolikk har effekt utover placebo

3) kvalitativt utforske bruken av tiltaket ved et universitetssykehus i Shanghai som et relieff mot vestlig bruk av metodikken

4) å sammenstille eksisterende studier internasjonalt om emnet i en felles IPD-metaanalyse for å få sikre svar på effekt-størrelse av tiltaket og kliniske konsekvenser.

Finansiering

Prosjektet er fra 1.1.2010 finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond.

Start - slutt

Studiestart 2009. Pilotundersøkelsen og hovedstudien er gjennomført og publisert i to artikler, den siste i Scandinavian Journal of Primary Health Care november-13.. Det kvalitative arbeidet vil pågå nå i 2014. Innledende avtaler vedrørende IPD-metaanalysen er foretatt og det statistiske arbeidet vil finne sted i 2015.

Publikasjoner

Skjeie, Holgeir & Brekke, Mette (2015). 'Big needles, small bodies' - The absence of acupuncture treatment for infants in contemporary Shanghai: A qualitative study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  5(11) . doi: 10.1136/bmjopen-2015-009486 Fulltekst i vitenarkiv

Skjeie H, Skonnord T, Fetveit A, Brekke M. Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2013; Early Online: 1–7

Skjeie, Holgeir; Gardasevic, Bozidar. Medical Acupuncture Modality: Principles, Explanatory Model, and Scientific Developments During 2005-2012. J. Acupunct. Tuina. Sci. 2013, 11 (4): 204-207. DOI: 10.1007/s11726-013-0691-4

Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2011). A pilot study of ST36 acupuncture for infantile colic. Acupuncture in Medicine. ISSN 0964-5284. 29(2), s 103- 107 . doi: 10.1136/aim.2010.003590

Publisert 27. apr. 2011 10:52 - Sist endret 1. okt. 2020 14:42